عیب جویی از دیگران : چرا و چگونه؟

عیب جویی از دیگران : چرا و چگونه؟ قسمت اول

عیب جویی از دیگران : چرا و چگونه؟ قسمت اول   به ندرت پیش می آید که از میان اطرافیانم ، کسی مرتکب اشتباهی بشود و من سکوت کنم و اعتراضی نکنم.» معمولا برای گفت وگو درباره نتیجه عملکرد دیگران از جمله های التزامی استفاده میکنم؛ مثلا باید بیشتر دقت میکردی»، «باید کارت رو درست تر انجام میدادی»، «باید بدون تذكر، […]

بیشتر بخوانید