تاثیر مهد کودک و کودکستان بر رشد اجتماعی کودک

تاثیر مهد کودک و کودکستان بر رشد اجتماعی کودک

تاثیر مهد کودک و کودکستان بر رشد اجتماعی کودک   مهد کودک – کودکستان امروز ضرورت آموزش و پرورش در دوره پیش از دبستان در قالب مهد کودک یا کودکستان به دلیل افزایش متقاضیان آموزشهای این دوره، نیاز والدین شاغل و ضرورت های آموزشی، فرهنگی و اجتماعی بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته است. هیلگارد و همکاران هدف این […]

بیشتر بخوانید