تاثیر اشتغال زنان بر کیفیت زندگی آنها

تاثیر اشتغال زنان بر کیفیت زندگی آنها

تاثیر اشتغال زنان بر کیفیت زندگی آنها   با ورود زنان به بازار کار و عهده دار شدن نقش هایی به جز نقش همسری و مادری، آنها با نقشهایی متعددی رو به رو میشوند که گاه ممکن است تعارض ها و تنش هایی برای آنها بوجود آورد و در نتیجه، سلامت روانی آنها را نیز تهدید کند و گاهی برعکس، […]

بیشتر بخوانید