انسان کینه ای بازیچه ی دیگری است!

انسان کینه ای بازیچه ی دیگری است! کینه: نظر شما در مورد کینه چیست؟ یک فرد کینه ای چه خصوصیاتی دارد؟ اصطلاح لغوی کینه در فرهنگ نامه لغت به این معناست “دشمنی و عداوت و بدخواهی و آزار کسی در دل پنهان داشتن”. کينه خشم فرو خورده و نوعی عقده روانی است. این خشم فروخورده در درون فرد، عقده ای […]

بیشتر بخوانید