به جای نابغه، “کودک خوشبخت” و “کودک انسان” تربیت کنید.

به جای نابغه، “خوشبخت” و “کودک انسان” تربیت کنید. “کودک انسان” تربیت کنید: “دکتر ویکتور فرانکل” از معدود کسانی بود که موفق شد از زندان آشویتس در لهستان معروف به قتلگاه آدم سوزی زنده بیرون آید. او در نامه ای خطاب به معلمان سراسر جهان برای تمام تاریخ اینگونه می نویسد: چشمان من چیزهایی دیده است که چشم هیچ انسانی […]

بیشتر بخوانید
حداقل انسانیت ، دروغ نگفتن است

حداقل انسانیت ، دروغ نگفتن است

حداقل انسانیت، دروغ نگفتن است   دلیل دروغ گویی: دلیل دروغ گویی چیست؟ چرا بعضی از افراد دروغ می گویند؟ آیا دروغ سود و منفعتی برای انسان دارد؟ ریشۀ اصلی دروغ گفتن خودمحوری است. به این دلیل که اصرار داریم که به منافع کوتاه مدت و لحظه ای خودمان برسیم و دروغ وسیله ای برای رسیدن به هدفمان می شود […]

بیشتر بخوانید