حداقل انسانیت ، دروغ نگفتن است

حداقل انسانیت ، دروغ نگفتن است

حداقل انسانیت، دروغ نگفتن است   دلیل دروغ گویی: دلیل دروغ گویی چیست؟ چرا بعضی از افراد دروغ می گویند؟ آیا دروغ سود و منفعتی برای انسان دارد؟ ریشۀ اصلی دروغ گفتن خودمحوری است. به این دلیل که اصرار داریم که به منافع کوتاه مدت و لحظه ای خودمان برسیم و دروغ وسیله ای برای رسیدن به هدفمان می شود […]

بیشتر بخوانید