رسیدن به اهداف از طریق انتخاب نکردن - قسمت دوم

رسیدن به اهداف از طریق انتخاب نکردن – قسمت دوم

 رسیدن به اهداف از طریق انتخاب نکردن – قسمت دوم   بسیاری مواقع با انتخاب نکردن گزینه های پیش روی می توان بهتر جواب گرفت. البته معمولا گروه های اجتماعی از اینکه گزینه های آنها را انتخاب نکنیم ناراحت می شوند و واکنش نشان می دهند. اما هریک از ما انسانها نهایتا مسئول انتخاب های خود هستیم و همیشه این […]

بیشتر بخوانید
رسیدن به اهداف از طریق انتخاب نکردن - قسمت اول

رسیدن به اهداف از طریق انتخاب نکردن – قسمت اول

رسیدن به اهداف از طریق انتخاب نکردن – قسمت اول   آیا وقتی برای خرید بازار می روید، هرجنسی را که در ویترین مغازه می بینید یا هرچیزی را که فروشنده مقابلتان گذاشت، می خرید؟! آیا وقتی گرسنه هستید، به سراغ کابینت آشپزخانه و یخچال منزل می روید و هرچه مقابلتان سبزشد، مثل پیاز، کاغذ و فلفل را می خورید؟! […]

بیشتر بخوانید