مراعات بیش از حد دیگری، گم کردن خویش است

مراعات بیش از حد دیگری، گم کردن خویش است

مراعات بیش از حد دیگری، گم کردن خویش است. مراعات کردن : به نظر شما دلیل مراعات کردن دیگران چیست؟ آیا بی پروا بودن مناسب است یا مراعات کردن؟ افرادی که بیش از حد مراعات حال دیگران را می کنند اغلب از موضوعی هراس دارند. هراس از تنها شدن، از اینکه کسی آنها را دوست نداشته باشد، از اینکه ارزشمند […]

بیشتر بخوانید

طرد شدن همان مسیر استقلال یافتن توست

طرد شدن همان مسیر استقلال یافتن توست   طرد شدگی: آیا تا به حال طعم طرد شدن را چشیده اید؟ آیا از طرد شدن می ترسید؟ وابستگی بهتر است یا مستقل بودن؟ کسی نمی تواند ادعا نماید که در طول زندگی خود احساس طرد شدگی را تجربه نکرده است.آنچه آن را متفاوت می سازد،شدت و فراوانی بروز آن و نیز […]

بیشتر بخوانید