خصوصیات افراد دورن گرا و برون گرا

خصوصیات افراد دورن گرا و برون گرا

دورن گرا و برون گرا   درون گرایی : (Introversion) ـ تعریف نظری درون گرا : ویژگی خُلقی است که با دیدگاه درونی ذهنی همراه بوده و فرد دورن گراآمادگی بیشتری برای خود داری و تسلط بر نفس از خود نشان می‌دهد. این افراد کمتر تمایل به حضور در جمع دارند و و بیشتر دقت خود را به مطالعه و […]

بیشتر بخوانید