افت تحصیلی کودک ، عوامل موثر بر آن و راه کار های رفع افت تحصیلی

راه های جلوگیری از شکست نوجوانان در مدرسه – قسمت سوم

راه های جلوگیری از شکست نوجوانان در مدرسه – قسمت سوم   گلاسر جلسه های کلاسی را به سه دسته تقسیم می کند: 1-جلسه حل مشكل اجتماعی؛ 2-جلسه بحث آزاد؛ 3- جلسه بررسی (بازبینی) آموزشی سه دسته جلسه های کلاسی از نظر گلاسر در جلسه های حل مشکل اجتماعی هر کلاس به عنوان یک گروه حل مشکل ظاهر می شود […]

بیشتر بخوانید
راه های جلوگیری از شکست نوجوانان در مدرسه - قسمت اول

راه های جلوگیری از شکست نوجوانان در مدرسه – قسمت دوم

راه های جلوگیری از شکست نوجوانان در مدرسه – قسمت دوم   در قسمت قبلی این مقاله خواندیم که راهکارهای جلوگیری از شکست در مدرسه گلاسر جهت جلوگیری از شکست مدارس دو گروه اقدامات را پیشنهاد میکند؛ قدم های مقدماتی و اجرای برنامه های جدید در ادامه قدم های مقدماتی بررسی می شوند. قدم های مقدماتی گلاسر برای کاهش شکست […]

بیشتر بخوانید
راه های جلوگیری از شکست نوجوانان در مدرسه - قسمت اول

راه های جلوگیری از شکست نوجوانان در مدرسه – قسمت اول

راه های جلوگیری از شکست نوجوانان در مدرسه – قسمت اول   راهکارهای جلوگیری از شکست در مدرسه گلاسر جهت جلوگیری از شکست مدارس دو گروه اقدامات را پیشنهاد میکند؛ قدم های مقدماتی و اجرای برنامه های جدید در ادامه قدم های مقدماتی بررسی می شوند. قدم های مقدماتی گلاسر برای کاهش شکست در مدارس راهکارهایی را پیشنهاد می کند […]

بیشتر بخوانید
افت تحصیلی کودک ، عوامل موثر بر آن و راه کار های رفع افت تحصیلی

افت تحصیلی کودک ، عوامل موثر بر آن و راه کار های رفع افت تحصیلی

افت تحصیلی کودک ، عوامل موثر بر آن و راه کار های رفع افت تحصیلی   افت تحصیلی یکی از مشکلاتی که گاه در بعضی از دانش آموزان در حال تحصیل مشاهده می شود موضوع افت تحصیلی است. افت تحصیلی موارد متعددی از جمله مردودی، ترک تحصیل، پائین آمدن سطح نمرات، عدم افزایش نمرات، غیبت دانش آموز و غیره را […]

بیشتر بخوانید