اضطراب امتحان کودک در دوره دبستان

اضطراب امتحان کودک در دوره دبستان

اضطراب امتحان کودک در دوره دبستان اضطراب امتحان اضطراب شامل احساس عدم اطمینان، درماندگی و برانگیختگی فیزیولوژیکی می شود. شخصی که مضطرب است از عصبی بودن، تنش، بی قراری و تحریک پذیری شکایت میکند. بطور کلی اضطراب با حالتی از تشویش، نگرانی و دلهره همراه بوده و فرد از علت اصلی آن بی خبر است. عموما اندکی اضطراب برای انجام […]

بیشتر بخوانید