تحصیل در خارج از ایران : تحلیل نظرسنجی 6

تحصیل در خارج از ایران : تحلیل نظرسنجی 6

تحصیل در خارج از ایران : تحلیل نظرسنجی 6 در نظرسنجی که در سایت و نیز کانال تلگرام دکتر کلانتر در رابطه با تحصیل در خارج از کشور انجام شد، 75 نفر شرکت کردند. سوال این نظرسنجی بدین شرح بود: «به نظر شما تا چه حد تحصیل در خارج از ایران رمز موفقیت در زندگی شغلی و حرفه ای است؟» […]

بیشتر بخوانید