اختلافهای زناشویی

ازدواج و درمان اختلافهای زناشویی: زمینه های عملی و مفهومی

ازدواج و درمان اختلافهای زناشویی: زمینه های عملی و مفهومی   شواهد موجود نشان می دهند که بیش از ۹۰٪ جمعیت امریکا، حداقل یکبار در طول عمر خود ازدواج می کنند. دلایل افراد برای ازدواج، بطوز واضح، متفاوت است و برخی از آنها عبارتند از: الف) عشق، ب) هم – نشینی، ج) تحقق انتظارات و آرزوها.   با وجود این، […]

بیشتر بخوانید