تحلیل فیلم سولاریس (solaris)

تحلیل فیلم سولاریس (Solaris)

تحلیل فیلم سولاریس (Solaris) سولاریس، فیلمی رازآلود فیلم سولاریس؛ فیلمی سرشار از ابهام و رازآلودگی است. سرشار از مضامین فلسفی و انسانی. فیلمی عجیب که بیننده را دائماً به فکر کردن و توجه به ریزترین مسائل زندگی دعوت می کند. ممکن است در نیم ساعت یا یک ساعت ابتدای فیلم سولاریس ، احساس کنیم همه چیز مبهم است. چیز قابل […]

بیشتر بخوانید
ریشه ی منطق هم احساس است

ریشه ی منطق هم احساس است

ریشه ی منطق هم احساس است   منطق یا احساس: شما فردی منطقی هستید یا احساسی؟منطقی بودن بهتر است یا احساسی بودن؟منطق چیست؟احساسات به چه معناست؟جایگاه هر کدام کجاست؟   منطق چیست؟ منطق دانش شناسایی و ارائهٔ روش درست اندیشیدن (تعریف کردن و استدلال کردن) است. شاگردی از استاد پرسید:منطق چیست؟ استاد کمی فکر کرد و جواب داد:فرض کن دو […]

بیشتر بخوانید