آیا عشق ورزی یک هنر است؟

آیا عشق ورزی یک هنر است؟ آیا عشق ورزی، هنر است؟ اگر چنین است به شناخت و تلاش نیاز : دارد. یا آیا عشق، یک احساس دلپذیر است که تجربه کردن آن به بخت و اقبال بستگی دارد، چیزی است که اگر کسی خوش اقبال باشد در آن «گرفتار می شود»؟ این کتاب کوچک بر اساس فرض نخست است، در […]

بیشتر بخوانید