عشق در نگاه اول : مقدمه

عشق در نگاه اول : مقدمه

عشق در نگاه اول : مقدمه فکر میکنم همه به طرزی پنهانی، عشق در نگاه اول را باور داریم. این عقیده که: «اگر عشق، عشق حقیقی باشد، همان لحظه ی اول که او را ملاقات کردیم، خواهیم دانست.» ممکن است انواع دیگری از عشق نیز وجود داشته باشند. اما بر طبق این افسانه ی عشقی، «عشق حقیقی» عشقی است که […]

بیشتر بخوانید