اختلال رفتاری پرخاشگری در نوجوانان – قسمت دوم

اختلال رفتاری پرخاشگری در نوجوانان – قسمت دوم   پیشگیری از پرخاشگری و خشونت در خانواده پیشگیری از خشونت در خانواده می تواند در سه سطح اعمال شود مداخلات اجتماعی، مداخلات خانوادگی و مداخلات فردی . مداخلات اجتماعی : برای ایجاد تغییری بنیادین در خشونت در سطح اجتماعی باید کاری کرد تا خشونت از دید همگان امری مردود و ناپذيرفتنی […]

بیشتر بخوانید
اختلال رفتاری پرخاشگری در نوجوانان - قسمت اول

اختلال رفتاری پرخاشگری در نوجوانان – قسمت اول

اختلال رفتاری پرخاشگری در نوجوانان – قسمت اول پرخاشگری و خشونت  یکی از اختلالات رفتاری که نوجوانان از خود بروز می دهند، رفتار پرخاشگرانه و خشونت آمیز است؛ این رفتارها در خانواده، مدرسه و ارتباط با همسالان می توانند پیامدهای جبران ناپذیری را به وبال داشته باشند، در ادامه به تعریف مفاهیم پرخاشگری و خشونت پرداخته می شود. تعریف پرخاشگری […]

بیشتر بخوانید