انتخاب نه فقط محترم که مقدس است

انتخاب نه فقط محترم که مقدس است

انتخاب نه فقط محترم که مقدس است   انتخاب مقدس است. این جمله که ” انتخاب نه فقط محترم که مقدس است ” چه معنا و مفهومی برای شما دارد؟ چگونه عمل انتخاب کردن مقدس میشود؟ شما چقدر به انتخاب های خود ایمان و باور دارید؟ آیا فردی هستید که مسئولیت انتخاب هایتان را بعهده می گیرید؟ آیا آگاهانه زندگی […]

بیشتر بخوانید