نظارت بر روابط نوجوان : نظارت بر روابط اجتماعی نوجوانان چگونه است؟ قسمت دوم

نظارت بر روابط نوجوان : نظارت بر روابط اجتماعی نوجوانان چگونه است؟ قسمت دوم

نظارت بر روابط نوجوان : نظارت بر روابط اجتماعی نوجوانان چگونه است؟ قسمت دوم   گرایش به منابع قابل اطمینان باتوجه به اینکه نوجوان خود را فردی رشديافته و مستقل می داند و مایل نیست دیگر به والدینش وابسته باشد، دوست دارد با کسانی دوست باشد که بتواند با آنان درددل کند، آنان را مورد اعتماد خود بداند و از […]

بیشتر بخوانید
نظارت بر روابط نوجوان : نظارت بر روابط اجتماعی نوجوانان چگونه است؟ قسمت دوم

نظارت بر روابط نوجوان : نظارت بر روابط اجتماعی نوجوانان چگونه است؟ قسمت اول

نظارت بر روابط نوجوان : نظارت بر روابط اجتماعی نوجوانان چگونه است؟ قسمت اول   همه ما با آغاز روابط اجتماعی نیازمند برقراری ارتباط و دوستی با دیگران هستیم. نخستین روابط معنادار و انتخاب های ما نیز در زمان نوجوانی شکل می گیرند. دوستی های ما هرچه در سنین پایین تر شکل بگیرند، عمیق ترو تاثیرگذارتر خواهند بود؛ بنابراین نوع […]

بیشتر بخوانید