آرامش ثمرۀ پذیرش عدم آرامش است

آرامش تعریف شما از آرامش چیست؟ از نگاه شما آرامش یعنی اینکه همه چیز باید آرام و معنادار و زیبا باشد؟ آیا احساس آرامش یک حس درونی است یا بیرونی؟فرهنگ لغت معین آرامش را به آرمیدن، فراغت، صلح، آشتی، ایمنی و امنیت معنا کرده است.آیا منظور این است که همه چیز باید ایمن باشد تا ما احساس آرام بودن کنیم […]

بیشتر بخوانید
عجله داری؟ به کجا چنین شتابان؟

عجله داری؟ به کجا چنین شتابان؟

عجله داری؟ به کجا چنین شتابان؟ عجله ای آشنا «باید بدوم، خیلی کار دارم.» «زود باش، سریع تر رانندگی کن! دیرم شده.» «من عجله دارم، چند دقیقه بیشتر وقت ندارم.» «الان نمی تونم باهات حرف بزنم، سرم خیلی شلوغه.» این جملات برای شما آشنا نیست؟ تا به حال احساس کردید که دوست دارید از سرعت زندگی تان کم کنید؟ یا […]

بیشتر بخوانید