پیامدهای منفی ازدواج زودهنگام

پیامدهای منفی ازدواج زودهنگام   ازدواج زود هنگام اگر چه بالا رفتن سن ازدواج عوارض و پیامدهای منفی به دنبال دارد، اما در قطب دیگر ازدواج زود هنگام و در سنین بسیار پایین نیز بدون پیامد منفی نیست. یکی از مهمترین شاخصهای اجتماعی، میانگین سن ازدواج است که اثرات زیادی بر روی باروری و بقاء نسل دارد. ازدواج زود هنگام، […]

بیشتر بخوانید