penodi

کی از شاگردان سقراط وی را پرسید: زچه رو هرگزت اندوهگین ندیده‌ام ؟سقراط گفت: از آن رو که چیزی را مالک نیستم که عدمش اندوهگینم کند

Print Friendly, PDF & Email


مطالب مرتبط


حتما بخوانید:  پدر كه باشي...

نظر شما چیست؟

avatar
700