penodi

کی از شاگردان سقراط وی را پرسید: زچه رو هرگزت اندوهگین ندیده‌ام ؟سقراط گفت: از آن رو که چیزی را مالک نیستم که عدمش اندوهگینم کند

حتما بخوانید:  جامعه شناسیٍ یک سبد میوه

نظر شما چیست؟

اولین نفر باشید

avatar
700