نقش والدین در مقابله با افسردگی نوجوانان

نقش والدین در مقابله با افسردگی نوجوانان

نقش والدین در مقابله با افسردگی نوجوانان فیتزپاتریک و شری به والدینی که نوجوانان افسرده دارند ، راهکار های زیر را پیشنهاد میکنند: اختصاص زمانی مجزا به فرزندان : طراحی فعالیت ها و زمانی برای گپ زدن» با نوجوان برقراری ارتباط مداوم با نوجوان: تلاش برای برقراری ارتباط در زمینه هایی مانند فوتبال؛ سریال های تلویزیونی؛ مد و امثال آن  […]

بیشتر بخوانید
راهکارهای مقابله با مشکلات در زندگی مشترک

راهکارهای مقابله با مشکلات در زندگی مشترک

راهکارهای مقابله با مشکلات در زندگی مشترک چگونه می توان مشکلات زندگی مشترک را حل کرد؟ و چه راهکارهایی برای غلبه بر مشکلات زناشویی وجود دارند؟ در پاسخ به این سؤال می توان به راهکارهای متفاوت برقراری شیوه های ارتباطات اثربخش، که در پایان فصل اول مطرح شده است، اشاره کرد. این راهکارها عبارت اند از: حل کردن تعارضات و […]

بیشتر بخوانید
بحران های موجود در زندگی مشترک

بحران های موجود در زندگی مشترک

بحران های موجود در زندگی مشترک   بحران در زندگی مشترک علاوه بر تجربه بحران در مراحل خاصی از زندگی، افراد در ازدواج و زندگی مشترک خود نیز بحران های زیادی را تجربه می کنند. طبق مراحل رشد روانی – اجتماعی از دیدگاه اریکسون هشت بحرانی که افراد در طول زندگی خود تجربه میکنند. بحران شامل یک تغییر آشکار در […]

بیشتر بخوانید
ملاک های انتخاب همسر و عوامل تهدید کننده ازدواج

ملاک های انتخاب همسر و عوامل تهدید کننده ازدواج

ملاک های انتخاب همسر و عوامل تهدید کننده ازدواج   انتخاب همسر ملاک های ازدواج و انتخاب همسر از فرهنگی به فرهنگ دیگر متفاوت هستند. با این وجود، گیدنز (۱۳۸۴) از تغییراتی در سراسر جهان نام می برد که شامل انتخاب آزادانه همسر و حق انتخاب شریک زندگی است. او معتقد است که به دلیل تقوذ اندیشه های غربی، که […]

بیشتر بخوانید
ازدواج چیست؟ تعریف علمی ازدواج

ازدواج چیست؟ تعریف علمی ازدواج

ازدواج چیست؟ تعریف علمی ازدواج   ازدواج ازدواج یکی از دشوارترین تصمیم ها و انتخاب هایی است که افراد در زندگی می گیرند، چراکه این تصمیم تأثیر زیادی بر سلامت روان شناختی و خودپنداره آنان دارد. طبق نظر مسئولین، در حال حاضر در ایران يازده میلیون جوان در آستانه ازدواج هستند که بخشی از این افراد به علت مشکلات معیشتی […]

بیشتر بخوانید
کسب هویت و ارتباط آن با خودکارآمدی

کسب هویت و ارتباط آن با خودکارآمدی

کسب هویت و ارتباط آن با خودکارآمدی کسب هویت و خودکارآمدی نوجوانان در صورت کسب هویت موفق به توانمندی ها و قضاوت های خود باور دارند و در مقابله با مسائل و مشکلات زندگی، از راهکارهای اثربخش استفاده می کنند. خودکارآمدی از نظریه شناخت اجتماعی آلبرت بندورا (۱۹۹۷) برگرفته شده است. خودکارآمدی به باورهايا قضاوت های فرد، به توانایی های […]

بیشتر بخوانید
حالت های چهارگانه هویت کدامند؟

حالت های چهارگانه هویت کدامند؟

حالت های چهارگانه هویت کدامند؟ حالت های چهارگانه هویت جیمز مارسیا (۱۹۸۰) برای تشکیل هویت، چهار وضعیت معرفی کرده است که عبارت اند از: کسب هویت ؛ وقفه هویت ضبط هویت؛ پراکندگی هویت. اریکسون هویت سالم را تجربه یک احساس سلامت جسمانی، روان شناختی و اجتماعی تعریف می کند که از طریق کاوش و تعهد کسب میشود. کاوش:  امتحان امکانات […]

بیشتر بخوانید
عزت نفس چیست؟ منابع درونی کسب عزت نفس را بشناسید - قسمت دوم

عزت نفس چیست؟ منابع درونی کسب عزت نفس را بشناسید – قسمت دوم

عزت نفس چیست؟ منابع درونی کسب عزت نفس را بشناسید – قسمت دوم   مسئولیت در قبال خود برای رسیدن به احساس عزت نفس و احساس اینکه شخص شایسته زندگی و سعادت هست، تمایل به قبول مسئولیت در قبال رفتار و دستیابی به هدف ضروری است. کسی که در قبال خود قبول مسئولیت می کند، نشان می دهد که از […]

بیشتر بخوانید
عزت نفس چیست؟ منابع درونی کسب عزت نفس را بشناسید - قسمت دوم

عزت نفس چیست؟ منابع درونی کسب عزت نفس را بشناسید – قسمت اول

عزت نفس چیست؟ منابع درونی کسب عزت نفس را بشناسید   عزت نفس چیست؟ عزت نفس یکی اساسی ترین عوامل در رشد مطلوب شخصیت نوجوانان و جوانان است. امروزه در درمان بسیاری از اختلالات شخصیتی و رفتاری نوجوانان و جوانان، مثل کم رویی، گوشه گیری، لجبازی و پرخاشگری، به عنوان اولین گام، به ارزیابی و پرورش احساسي عزت نفس و […]

بیشتر بخوانید
خوپنداره چیست؟ نحوه ی شکل گیری خودپنداره در نوجوانی

خودپنداره چیست؟ نحوه ی شکل گیری خودپنداره در نوجوانی

خودپنداره چیست؟ نحوه ی شکل گیری خودپنداره در نوجوانی     خودپنداره موضوع با خودپندارها برای متخصصان بهداشت روانی در سال های اخیر اهمیت ویژه ای پیدا کرده است، زیرا تصور و پندار فرد از شخصیت خود تا حد زیادی تصور او را درباره محیطش تعیین می کند، خودپنداره یعنی تصور ذهنی فرد از خودش. اگر تصور فرد از خودش […]

بیشتر بخوانید
1 2 3 42