عجله داری؟ به کجا چنین شتابان؟

عجله داری؟ به کجا چنین شتابان؟

زمان تقریبی مطالعه : ۱ دقیقهعجله داری؟ به کجا چنین شتابان؟ عجله ای آشنا «باید بدوم، خیلی کار دارم.» «زود باش، سریع تر رانندگی کن! دیرم شده.» «من عجله دارم، چند دقیقه بیشتر وقت ندارم.» «الان نمی تونم باهات حرف بزنم، سرم خیلی شلوغه.» این جملات برای شما آشنا نیست؟ تا به حال احساس کردید که دوست دارید از سرعت زندگی تان کم کنید؟ یا […]

بیشتر بخوانید
داستان هایی برای خود

داستان هایی درباره خود

زمان تقریبی مطالعه : ۱ دقیقهداستان هایی درباره خود داستان برای «خود» آخرین باری که یک کتاب داستان در دست گرفته اید و خوانده اید، یادتان می آید؟ شنیدن قصه اشخاص دیگر، چه بسا گاه بیش از خواندن مطالب علمی در ما تأثیر می گذارد. در دل داستان است که مفاهیمی از خود، انتخاب ها، ترس ها، مرگ، زندگی، امیدها به تصویر کشیده می شود. […]

بیشتر بخوانید
مارگیر و اژدها: حکایتی از مثنوی معنوی

مارگیر و اژدها: حکایتی از مثنوی معنوی

زمان تقریبی مطالعه : ۱ دقیقهمارگیر و اژدها: حکایتی از مثنوی معنوی مولانا و داستان های وجودی مولانا جلال الدین محمد بلخی، خالق اثر مثنوی معنوی، اشعار بسیاری در وصف انسان و پیچیدگی های او سروده است. او در آثار خود، به وفور از داستان و تمثیل بهره می گیرد. این شیوه ای لطیف است که مولانا برای بیان مقاصد فلسفی و عرفانی اش برگزیده. حکایت […]

بیشتر بخوانید
خشم و تعارضات زناشویی

خشم و تعارضات زناشویی

زمان تقریبی مطالعه : ۱ دقیقهخشم و تعارضات زناشویی خانواده از ارکان عمده و نهادهای اصلی هر‌ جامعه‌ و یکی از طبیعی‌ترین گروه‌هایی است کـه مـی‌تواند نـیازهای مادی، عاطفی، تکاملی و معنوی انـسان را بـرآورده سـازد. این واحد اجتماعی‌ مبدأ‌ بروز‌ عواطف انسانی و کانون صمیمانه‌ترین روابط و تعاملات بین فردی است. شکل‌‌گیری‌ خانواده با انتخاب همسر آغاز مـی‌شود و هـیچ کـسی نمی‌خواهد همسر نامناسبی […]

بیشتر بخوانید
معنای زندگی و ارتباط آن با هدف و ارزش

معنای زندگی و ارتباط آن با هدف و ارزش

زمان تقریبی مطالعه : ۱ دقیقهمعنای زندگی و ارتباط آن با هدف و ارزش   معنای زندگی معنای زندگی در سال های‌ اخیر‌ برای‌ تعدادی زیادی از انـسان هـا خـصوصا در غرب به یک دغدغه و مسأله مهم تبدیل‌ شده‌ است . در یک بررسی جامع ، بیمعنایی و مـعناداری زنـدگی، دو نـگرش کاملا متفاوت به‌ این‌ مسأله‌ «معنای زندگی» می باشد. قبل از بیان […]

بیشتر بخوانید
اهمیت پدیده بزهکاری ؛ بررسی سطوح بزهکاری

اهمیت پدیده بزهکاری ؛ بررسی سطوح بزهکاری

زمان تقریبی مطالعه : ۱ دقیقهاهمیت پدیده بزهکاری ؛ بررسی سطوح بزهکاری   جوامع انسانی مـتشکل از افـرادی اسـت که در ظاهر‌ ترکیب‌‌ مشابهی‌ دارند و با تفاوت‌های بـسیار جـزیی از یکدیگر متمایز می‌شوند،اما‌ همین افراد در ابعاد دیگری چون خصوصیات‌ اخلاقی و رفتاری با یکدیگر متفاوت می‌باشند.علاوه‌بر آن،در هر جـامعه‌ای‌ مـوازین‌ کـلی‌ منطبق بر قوانین،مقررات و آداب و رسوم‌ و سنن و قراردادهای اجتماعی‌ای […]

بیشتر بخوانید
طلاق و اثرات روحی و روانی آن

طلاق و اثرات روحی و روانی آن

زمان تقریبی مطالعه : ۱ دقیقهطلاق و اثرات روحی و روانی آن   در بین تمامی نهادها و سازمان‌ها و تأسیسات اجتماعی،خانواده نقش‌ و اهمیت‌ بسزایی دارد.رشد‌ و انحطاط‌ هـر قوم و ملتی‌ تا حـدود زیـادی به خانواده مربوط است و هیچ جامعه‌ای نمی‌تواند ادعای سلامت کند، چنانچه از خانواده‌های سالمی برخوردار نباشد و بدون‌تردید هیچ‌یک از آسیب‌های‌ اجتماعی نیست که جدای از‌ تأثیر خانواده‌ […]

بیشتر بخوانید
انواع خودکار آمدی ؛ بررسی خودکار آمدی در انسان

انواع خودکار آمدی ؛ بررسی خودکار آمدی در انسان

زمان تقریبی مطالعه : ۱ دقیقهانواع خودکار آمدی ؛ بررسی خودکار آمدی در انسان انسان در گستره زندگی مسیر پر فراز و نشیبی را طی میکند که سرشار از چالشها و فرصتها است. افراد در برخورد با چالشها از توانمندیهایشان برای مقاومت در برابر آنها بهره میبرند. بخش قابل توجهی از چالش های زندگی مربوط به دوران نوجوانی است. زیرا بسیاری از تغییرات بیولوژیکی و […]

بیشتر بخوانید
بررسی علل اساسی‌ اهمال کاری

بررسی علل اساسی‌ اهمال کاری

زمان تقریبی مطالعه : ۱ دقیقهبررسی علل اساسی‌ اهمال کاری   اگر بتوانیم اهمال‌کاری را ریشه‌یابی کنیم، بی‌تردید درمـان آن سـهل و آسان خواهد بود. اینک نوبت آن‌ فرا‌ رسیده‌ که به برخی ریشه‌ها و عوامل اساسی اهمال‌کاری توجه کرده راهی برای‌ درمان‌ آن بیابیم. روان‌شناسان چند عامل مهم را برای این آسیب روانی نـام بـرده‌اند که آن‌ها را‌ در‌ دو‌ دسته کلی، مورد بررسی […]

بیشتر بخوانید
خصوصیات افراد دورن گرا و برون گرا

خصوصیات افراد دورن گرا و برون گرا

زمان تقریبی مطالعه : ۱ دقیقهدورن گرا و برون گرا   درون گرایی : (Introversion) ـ تعریف نظری درون گرا : ویژگی خُلقی است که با دیدگاه درونی ذهنی همراه بوده و فرد دورن گراآمادگی بیشتری برای خود داری و تسلط بر نفس از خود نشان می‌دهد. این افراد کمتر تمایل به حضور در جمع دارند و و بیشتر دقت خود را به مطالعه و […]

بیشتر بخوانید
1 2 3 4