آریاگا، ایناریتو و مرگ اگزیستانسیالیستی (نوشته فرید حاجی)

به نام او که عشق آفرید و علم آموخت تحلیلی کوتاه (از نگاه روانشناسی اگزیستانسیال) به فیلم ((دشت سوزان)) ساخته آریاگا Film: The Burning Plain (2008) – dir. Guillermo Arriaga آریاگا، ایناریتو و مرگ اگزیستانسیالیستی نوشته فرید حاجی گیلرمو آریاگا و همنویس و هم وطنش آلخاندرو گونسالس ایناریتو دو مکزیکی صاحب نام و صاحب سبک در فیلمنامه نویسی و فیلمسازی […]

بیشتر بخوانید
1 2 3 4