برگزاری گروه درمانی وجودی در تهران

گروه درمانی با رویکرد وجودی

گروه درمانی با رویکرد وجودی   یالوم در هنر درمان می گوید: ☑️ من نگران روان درمانی هستم: نگران اینکه بر اثر فشارهای اقتصادی چه شکلی پیدا می کند و با برنامه های آموزشی مختصر شده چقدر از خاصیت می افتد. با این حال، اطمینان دارم که در آینده، گروهی از درمانگران با رشته های تحصیلی مختلف (روانشناسی، مشاوره، مددکاری، […]

بیشتر بخوانید
برگزاری دوره مقدماتی درمان های وجودی

برگزاری دوره مقدماتی درمان های وجودی

برگزاری دوره مقدماتی درمان های وجودی   یالوم در هنر درمان می گوید: ☑️ من نگران روان درمانی هستم: نگران اینکه بر اثر فشارهای اقتصادی چه شکلی پیدا می کند و با برنامه های آموزشی مختصر شده چقدر از خاصیت می افتد. با این حال، اطمینان دارم که در آینده، گروهی از درمانگران با رشته های تحصیلی مختلف (روانشناسی، مشاوره، […]

بیشتر بخوانید