نوشته هایی با برچسب "کلیدهای کوچک برای قفل های بزرگ"

عجله داری؟ به کجا چنین شتابان؟ عجله ای آشنا «باید بدوم، خیلی کار دارم.» «زود باش، سریع تر رانندگی کن! دیرم شده.» ...

ادامه مطلب
دوشنبه 22 ژانویه 2018

ابتلا به افسردگی؟ فقط تو می...

ابتلا به افسردگی؟ فقط تو می توانی خودت را خوشحال کنی! درد افسردگی «یک روز بد» داشتن یک مسأله است، اما این ...

ادامه مطلب