راهکارهای مقابله با مشکلات در زندگی مشترک

راهکارهای مقابله با مشکلات در زندگی مشترک

راهکارهای مقابله با مشکلات در زندگی مشترک چگونه می توان مشکلات زندگی مشترک را حل کرد؟ و چه راهکارهایی برای غلبه بر مشکلات زناشویی وجود دارند؟ در پاسخ به این سؤال می توان به راهکارهای متفاوت برقراری شیوه های ارتباطات اثربخش، که در پایان فصل اول مطرح شده است، اشاره کرد. این راهکارها عبارت اند از: حل کردن تعارضات و […]

بیشتر بخوانید
نحوه حل تعارض زناشویی و ادامه دادن روابط همسران

نحوه حل تعارض زناشویی و ادامه دادن روابط همسران

نحوه حل تعارض زناشویی و ادامه دادن روابط همسران کاری کنیم که روابط ادامه یابند اگر باهم زندگی می کنید یا ازدواج کرده اید، تعارض زناشویی اجتناب ناپذیر است. تعارض بر سر پول، ارتباط، تمایلات شخصی، مسایل جنسی، خویشاوندان، دوستان، و فرزندان روی می دهد. اگر زوج ها از پیش انتظارات خود را از یکدیگر روشن نکنند، با تصمیم گیری […]

بیشتر بخوانید