خوب دیدن و خوب شنیدن هنر است!

خوب دیدن و خوب شنیدن هنر است! نحوۀ شنیدن در یک مهمانی: در یک مهمانی حضور پیدا کرده اید، در آنجا یکی داستانی را نقل می کند، یکی از اوضاع شکایت می کند و یکی دیگر از اینکه جدیداً ترفیع شغلی گرفته است بر خود مباهات می ورزد. در آنجا همه می خواهند حرف بزنند و داستان خود را بازگو […]

بیشتر بخوانید

ارتباط خود یک موجود زنده است!

نقش ارتباط در زندگی شخصی و اجتماعی ما به قدری حائز اهمیت است، که اگر آن را به سان یک موجود زنده در نظر بگیریم دور از واقعیت نیست.

بیشتر بخوانید