پرسش نامه فرزند پروری در نگرش اسلامی ( قابل دانلود)

پرسشنامه فرزند پروری در نگرش اسلامی توسط مکتوبیان، کلانتر کوشه و نیز خوانین زاده در سال 1394 ابداع و هنجاریابی شده است. فایل اطلاعات کامل پرسش نامه شامل اطلاعات مقاله ی متخذ از این پرسشنامه و نیز چگونگی نمره گذاری و ماده های پرسشنامه را در ادامه می توانید دانلود نمائید. *********** دانلود

بیشتر بخوانید

پرسش نامه بازیگوشی و سر زندگی ( قابل دانلود)

این پرسشنامه بر اساس فهرست  صفات تهیه شده توسط بارنت(2007) تهیه گردیده است. این فهرست مجموعه­ای از صفات می­باشد که بر اساس تحقیقات ایشان در بازیگوشی و سرزندگی تاثیرگذارند. این صفات در قالب جملات گذاشته شده و در ایران توسط خورشیدی و کلانتر کوشه  هنجار یابی شده است. در ادامه می توانید فایل حاوی پرسشنامه و اطلاعات آن را دانلود کنید × […]

بیشتر بخوانید

پرسشنامه احساس تعلق به مدرسه ( قابل دانلود)

پرسشنامه احساس تعلق به مدرسه توسط بری، بتی و وات در سال 2004 ابداع شد. در سال 1392 توسط مکیان و کلانتر کوشه بر اساس زبان و فرهنگ پارسی هنجاریابی گردید در ادامه می توانید فایل حاوی پرسشنامه و اطلاعات آن را دانلود کنید × × × × × × × ×‌ ×  × × ‌× ×‌×‌‌‌‌‌‌× ×‌ × ×‌×‌×‌×‌×‌×‌×‌×‌×‌×‌×‌×‌×‌×‌×‌×‌×‌×‌×‌×‌×‌ […]

بیشتر بخوانید

پرسشنامه احساس شکست ( قابل دانلود )

پرسشنامه احساس شکست ( Defeat ) براساس نظریه جایگاه اجتماعی طراحی گردیده است. این پرسشنامه در جمعیت ایرانی توسط ترصفی، کلانتر کوشه و لستر هنجار شده است که نتایج بیانگر وجود دو خرده مقیاس بر اساس پرسشنامه مذکور است. در ادامه می توانید فایل حاوی پرسشنامه و اطلاعات مورد نیاز آن را دانلود نمایید * * * * * ** […]

بیشتر بخوانید

پرسشنامه احساس ناکامی ( قابل دانلود)

پرسشنامه احساس ناکامی ( Entrapment) که توسط گیلبرت و آلن(1998) و بر اساس نظریه جایگاه اجتماعی ساخته شده است در جمعیتی ایرانی توسط ترصفی، کلانتر کوشه و لستر هنجار گردید است که در ادامه می توانید فایل حاوی پرسشنامه و اطلاعات آن را دانلود نمایید. * * * * * * * * * * * * * * * […]

بیشتر بخوانید

پرسش نامه بهزیستی روانشناختی ( قابل دانلود)

  این پرسش نامه توسط کلانتر کوشه و نواربافی در سال 2012 هنجاریابی شده است. در ادامه می توانید  فایل  حاوی پرسشنامه و اطلاعات آنرا دانلود کنید * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * […]

بیشتر بخوانید