پرسش نامه های هنجار شده

پرسشنامه فرزند پروری در نگرش اسلامی توسط مکتوبیان، کلانتر کوشه و نیز خوانین زاده در سال 1394 ابداع و هنجاریابی ...

ادامه مطلب
سه‌شنبه 29 آوریل 2014

پرسش نامه بازیگوشی و سر زند...

این پرسشنامه بر اساس فهرست  صفات تهیه شده توسط بارنت(2007) تهیه گردیده است. این فهرست مجموعه­ای از صفات می­باشد که بر اساس ...

ادامه مطلب

پرسشنامه احساس تعلق به مدرسه توسط بری، بتی و وات در سال 2004 ابداع شد. در سال 1392 توسط مکیان و ...

ادامه مطلب
سه‌شنبه 18 مارس 2014

پرسشنامه احساس شکست ( قابل ...

پرسشنامه احساس شکست ( Defeat ) براساس نظریه جایگاه اجتماعی طراحی گردیده است. این پرسشنامه در جمعیت ایرانی توسط ترصفی، ...

ادامه مطلب
سه‌شنبه 18 مارس 2014

پرسشنامه احساس ناکامی ( قاب...

پرسشنامه احساس ناکامی ( Entrapment) که توسط گیلبرت و آلن(1998) و بر اساس نظریه جایگاه اجتماعی ساخته شده است در ...

ادامه مطلب

  این پرسش نامه توسط کلانتر کوشه و نواربافی در سال 2012 هنجاریابی شده است. در ادامه می توانید  فایل  حاوی ...

ادامه مطلب

توضیحات پرسش نامه های هنجار شده

پرسش نامه های هنجار شده در ایران توسط آقای دکتر سید محمد کلانتر ، در این قسمت قابل دانلود خواهد بود.