خدمات مرکز

یکشنبه 28 ژانویه 2018

مشاوره تصویری

روان‌درمانی تصویری دنیای پیشرفته امروز با داشتن ابزارهای نوین خویش کمک درخور توجهی به زندگی ما انسان ها کرده است. به ...

ادامه مطلب
یکشنبه 28 ژانویه 2018

کارگاه های آموزشی مشاوره و ...

کارگاه های آموزشی مشاوره و رواندرمانی مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره «من خلّاق»، با مدیریت دکتر سید محمد کلانتر، در سال ...

ادامه مطلب
یکشنبه 28 ژانویه 2018

اجرای آزمون های هوشی و شخصیتی

آجرای آزمون های هوشی و شخصیتی مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره «من خلاق»، با مدیریت دکتر سید محمد کلانتر، در سال ...

ادامه مطلب

مشاوره و رواندرمانی کودک و نوجوان مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره «من خلّاق»، با مدیریت دکتر سید محمد کلانتر، در سال ...

ادامه مطلب

مشاوره و روان درمانی در مواقع بحران   مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره «من خلّاق»، با مدیریت دکتر سید محمد کلانتر، در ...

ادامه مطلب

مشاوره و رواندرمانی خانواده   مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره «من خلّاق»، با مدیریت دکتر سید محمد کلانتر، در سال 1395 تأسیس ...

ادامه مطلب
پنج‌شنبه 25 ژانویه 2018

زوج‌درمانی چیست؟

پدیده رابطه عاشقانه، متعهدانه و پایدار که قدمت اش به قدمت انسان است تلخی ها و شیرینی های خود را ...

ادامه مطلب
پنج‌شنبه 25 ژانویه 2018

مشاوره و رواندرمانی گروهی

مشاوره و رواندرمانی گروهی   مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره «من خلّاق»، با مدیریت دکتر سید محمد کلانتر، در سال 1395 تأسیس ...

ادامه مطلب

توضیحات خدمات مرکز

خدمات مرکز مشاوره و روانشناسی من خلاق