تحلیل نظرسنجی

انتخاب و کنش در مواجهه با خیانت: تحلیل نظرسنجی 4 خیانت، واژه ای آشنا و صد البته دردناک! احتمالاً هر کدام از ما ...

ادامه مطلب

رفتارهای مذهبی همسر : تحلیل نظرسنجی 3   رفتارهای مذهبی و ازدواج زمانی که همسرتان را می خواستید انتخاب کنید به یاد آورید. ...

ادامه مطلب

نوروز فرصتی برای نو شدن: تحلیل نظرسنجی 2 عید دیدنی در ایام نوروز آیا شما رسم دید و بازدیدهای خانوادگی در ایام ...

ادامه مطلب

همسرگزینی سنتی و غیرسنتی (تحلیل نظرسنجی 1) تحلیل نظرسنجی در باب مسیر همسرگزینی به نظر شما مناسب ترین مسیر برای برقراری رابطه ...

ادامه مطلب