برگزاری کارگاه

یکشنبه 6 ژانویه 2019

گروه درمانی با رویکرد وجودی

گروه درمانی با رویکرد وجودی   یالوم در هنر درمان می گوید: ☑️ من نگران روان درمانی هستم: نگران اینکه بر اثر فشارهای ...

ادامه مطلب
پنج‌شنبه 27 دسامبر 2018

برگزاری دوره مقدماتی درمان ...

برگزاری دوره مقدماتی درمان های وجودی   یالوم در هنر درمان می گوید: ☑️ من نگران روان درمانی هستم: نگران اینکه بر اثر ...

ادامه مطلب

دوره جامع کارورزی درمان های وجودی     مرکز خدمات مشاوره و روان شناسی من خلاق برگزار می کند:   ثبت نام دوره دوم کارورزی ...

ادامه مطلب
جمعه 24 فوریه 2017

کارگاه درمان های وجودی

کارگاه درمان های وجودی زمان:  شنبه 7/ اسفند ماه /1395 از ساعت 9 تا 16:30 برگزار کننده: انجمن علمی روانشناسی بالینی دانشگاه علامه طباطبائی  مدرس: دکتر ...

ادامه مطلب

برگزاری کارگاه درمان تمرکز مدار:  تبلور صدای درون؛ فراتر از گفتگو درمانی یا رموز موفقیت درمانگر در درمان       ...

ادامه مطلب

کارگاه روان درمانی تمرکز مدار ( مقدماتی)   زمان: پنج شنبه 27/ فروردین ماه /1394 از ساعت 8 تا 17  برگزار کننده: انجمن ...

ادامه مطلب
پنج‌شنبه 12 دسامبر 2013

کارگاه مبانی و اصول معنا در...

کارگاه مبانی و اصول معنا درمانی   کارگاهی با عنوان مبانی و اصول معنا درمانی با تاکید بر کاربرد بالینی  در تاریخ ...

ادامه مطلب
سه‌شنبه 10 دسامبر 2013

مناظره

مناظره مناظره ای با عنوان :  کاربرد علم دینی در مشاوره و  روان درمانی؛ آری یا خیر؟   با حضور دانشجویان مشاوره و ...

ادامه مطلب
یکشنبه 8 دسامبر 2013

کارگاه اندنوت ( EndNote)

به مناسبت هفته پژوهش: برگزاری کارگاه اندنوت  روز دوشنبه  18 آذرماه 1392 از ساعت 13 تا 17 در دانشکده روانشناسی ، ...

ادامه مطلب

توضیحات برگزاری کارگاه

برگزاری انواع کارگاه های مشاوره ای ، برگزاری کارگاه های درمان وجودی، برگزاری کارگاه درمانی