آخرین یافته های علمی

مسیر  پذیرش بی قید و شرط خویش شما چگونه خود را کامل پذیرفته اید درحالیکه نمی دانید چگونه؟ عزت نفس در مقابل ...

ادامه مطلب
چهارشنبه 26 دسامبر 2018

روابط پیش از ازدواج: گزارش ...

روابط پیش از ازدواج: گزارش یک پژوهش ایرانی ازدواج و خانواده در حال حاضر یکی از مسائلی است که هر از ...

ادامه مطلب
پنج‌شنبه 11 اکتبر 2018

رابطه جنسیت و نابرابری اجتم...

رابطه جنسیت و نابرابری اجتماعی با خودکشی در ایران خودکشی در ایران خودکشی مشکلی بزرگ برای سلامت جهانی است و یکی از ...

ادامه مطلب

تحصیل در خارج از کشور : مشاوره تحصیلی منتهی به شغل مژده به علاقه مندان تحصیل در خارج از کشور کلینیک من ...

ادامه مطلب
پنج‌شنبه 9 آگوست 2018

تاثیر بیکاری شوهر بر روابط ...

تاثیر بیکاری شوهر بر روابط زناشویی و خانوادگی در خانواده ی کارگران   بیکاری چیست؟ ابتدا معنی بیکار را با هم مرور میکنیم. ...

ادامه مطلب
پنج‌شنبه 2 آگوست 2018

اهمال کاری و استرس در بین د...

اهمال کاری و استرس در بین دانشجویان اهمال کاری چیست؟ این واژه در غرب، به ویژه در عـرصه روانـ‌شناسی، حدود چهل سال ...

ادامه مطلب
پنج‌شنبه 26 جولای 2018

رابطه تعارض زناشویی و اعتیا...

رابطه تعارض زناشویی و اعتیاد به اینترنت دانش آموزان     تـعارض زناشویی تـعارض زناشویی نوعی عدم توافق مداوم و معنادار بین دو همسر ...

ادامه مطلب
پنج‌شنبه 12 جولای 2018

رابطه سبک دلبستگی نوجوان با...

رابطه سبک دلبستگی نوجوان با مادر با شریک جنسی و روابط عاطفی         سبک دلبستگی چیست؟ جوّ هیجانی که بر روابط کودک با ...

ادامه مطلب
پنج‌شنبه 5 جولای 2018

رابطه بین احساس تنهایی ، اض...

رابطه بین احساس تنهایی ، اضطراب اجتماعی ، پارانویا و افسردگی   مفهوم احساس تنهایی احساس تنهایی یکی از مفاهیم پیچیده روان شناختی ...

ادامه مطلب

اعتقاد به خداوند ، بخشش توسط خداوند و اضطراب مرگ ! اضطراب مرگ چیست؟ در روانشناســی وجــودگرا، توجــه بــه مــرگ بــه مثابــه ...

ادامه مطلب