گروه درمانی همان شعله ور کردن آتش زیر خاکستر است.

چاپ مقاله

گروه درمانی همان شعله ور کردن آتش زیر خاکس

گروه تراپی:

آیا می دانید گروه تراپی چیست؟ آیا تابحال تجربه گروه درمانی داشته اید؟

در مقاله قبل در مورد گروه درمانی توضیح کوتاهی داده ام اما این بار می خواهم در توضیح این تک عبارت “گروه درمانی همان شعله ور کردن آتش زیر خاکستر است.” تجربه شخصی خود را از گروه درمانی بگویم.در مقاله قبل بیان کردم که گروه یک نمونۀ کوچکی از اعضایی می شود که در آن شرکت دارند و اعضا همان گونه با هم تبادل می کنند که در فضای اجتماعی خود تبادل دارند. درحقیقت گروه آینه ایست که باعث می شود افراد خود را بهتر ببینند. شاید تصور کنید این مسئله دردناک یا حتی وحشتناک باشد؟ بله درسته اما موضوعی که وجود دارد این است که در پس این درد و وحشت، لذتی وجود دارد. لذت تغییر کردن، لذت بزرگ شدن، لذت به پختگی رسیدن. تجربه من از گروه همین است.

گروه درمانی همان شعله ور کردن آتش زیر خاکستر است.

[irp posts=”9812″ name=”گروه درمانی خانواده : از تشکیل تا فرایند گروه”]

شعله ور کردن آتش زیر خاکستر:

به نظر شما چرا گروه درمانی آتش زیر خاکستر را شعله ور می کند؟ شاید بگویید چه لزومی به این کار است؟بهتر است اینگونه بگویم خاکستر همان نقاب هایی که برچهره خود می زنیم و آتش همان هیجانات و احساساتی است پشت خاکستر یا نقاب ها پنهان شده است؛ و گروه نشان دهنده و بازگو کننده آنهاست. این پنهان کردن ها و نقاب زدن ها نه تنها به دیگران بلکه بیشتر از آن به خودمان آسیب می زند. شاید بگویید چگونه امکان دارد؟ برای جواب به این سوال کافیست آن را در گروه تجربه کنید.

[irp posts=”9108″ name=”مراحل شکل گیری گروه درمانی”]