چرخه زندگی در خانواده

چرخه زندگی در خانواده

چرخه زندگی در خانواده

 

تحول زندگی خانواده

برای درک جریان در حال تحول زندگی خانواده و وظایفی که با آن همراه است، بررسی شیوه حرکت خانواده از یک مرحله به مرحلهٔ دیگر و ایده گذار اهمیت پیدا میکند. مرحله گذار به وقوع فرآیند تغییر یا بی ثباتی اشاره دارد و آن هنگامی است که سیستم خانواده از یک الگوی نسبتاً ثابت به الگوی نسبتاً ثابت دیگری حرکت کند. ما می توانیم فرآیند رو به گسترش و فراگیر، که فرآیندی پویا و در نوسان بین ثبات و تغییر است را مشاهده کنیم. مراحل گذار شامل تطابق های کوچک مستمر در رفتار خانواده و اعضای آن نمی شود، بلکه به دوره های زمانی ای که خانواده به مجموعه ای تازهای از شرایط خو کرده و با آن سازگار می شود اشاره دارد. معمولاً به این شرایط، “شرایط هنجاری” میگویند که در آن حوادث فراوانی مکرراً در فرهنگ خاصی اتفاق میافتد و بسیاری، اگر نه بیشتر خانوادهها در سراسر زندگیشان با آن رو به رو میگردند.

چرخه زندگی در خانواده این موضوع در انواع و اقسام خانوادهها یعنی خانواده های هسته ای، ناتنی، تک والد و گسترده که قبلاً توضیح دادیم مصداق دارد. برای مثال وقتی زوجی اولین فرزندشان به دنیا می آید تغییرات بسیار بزرگی در زندگیشان رخ می دهد، الگوی وابستگی با توجه به اولویت نیازمندی فرزند نسبت به نیازهای فوری بزرگسالان تغییر می کند. یک فرد بزرگسال ممکن است در خانه بماند و از کودک مراقبت کند، این کار در چگونگی وقت گذراندن اعضای خانواده با هم تأثیر خواهد گذارد. وظایف خانوادگی توسعه می یابد و نیازمند توزیع مجدد است، شرایط مالی با تکیه بر حقوق بگیر اصلی تغییر خواهد یافت که این خود شیوه گفتگوی زوج را در انتظاراتی که نسبت به یکدیگر دارند تغییر می دهد.

 

مرحله گذار

این مرحله گذار در بیرون از سیستم فرعی خانواده بلافصل گسترش مییابد، بطوری که ممکن است والدین هر دو تصمیم بگیرند که به سر کار بروند و بخواهند که پدربزرگ ها و یا مادربزرگ ها از نوزادشان در طول کار روزانه مراقبت کنند. اگرچه پدربزرگ ها و یا مادربزرگ ها علاقهمند به انجام این کار هستند، اما این کار بر چگونگی زندگی کردن آنها و ارتباط با فرزندانشان که حالا والدین محسوب می شوند تأثیر خواهد گذارد.

بیشترین مراحل گذار آشکار در خانواده در فرهنگ غربی ما مستلزم ساختن خانه ای با یکدیگر، تولد یک فرزند جدید، شروع مدرسه فرزندان و سپس ترک خانه، بازنشستگی و مرگ یک شریک خانواده است. با این وجود مراحل گذار هنجاری منطقی دیگری نیز وجود دارند.چنین چیزی تکرار وقوع طلاق در فرهنگ ماست فرآیندی که ارتباطات گسسته می شوند و فرزندان مجبور به تشکیل الگوهای جدیدی از پیوستن به والدی که در جای دیگری زندگی می کند، می شوند هم می تواند هنجاری تلقی گردد.

حتما بخوانید:  مشاوره و روان درمانی در مواقع بحران

اما در هر تحول خانواده، حوادث گذار منحصر به فردی وجود دارند که دارای معنا هستند و تنها نسبت به مردمی که درگیر آن می باشند حائزاهمیت اند. مثالی که می شود ذکر کرد در ارتباط با فرد بزرگسال خانوادهای است که ترفیع غیرقابل پیش بینی اما مهمی به دست می آورد. این ترفیع ممکن است در این موضوع که خانواده در کجا لازم است زندگی کند و تا چه حد این بزرگسال جهت انجام تکالیف خانه در دسترس باشد و موقعیت مالی خانواده در چه جایگاهی قرار گیرد تأثیرگذار باشد.

Print Friendly, PDF & Email

نظر شما چیست؟

avatar
700