موهبت روان درمانگری

چاپ مقاله

موهبت روان درمانگری

موهبت روان درمانگری: نامه ی سرگشاده ای به نسل امروز روان درمانگران و بیماران آن ها

موهبت روان درمانگری، اثر معروف درمانگر وجودی، اروین یالوم.

از شنیدن نام این کتاب، (یا «هنر درمان»، چاپ شده توسط ناشری دیگر) چه تصوری برایتان ایجاد می شود؟ روان درمانگری هدیه ای است؟ هنری قابل ستایش است؟

اروین یالوم با انبوهی از تجربه و مهارت این کتاب را به قلم آورده است. طوری که احتمالاً خواننده به هنر و موهبت روان درمانگری باور پیدا می کند. در کتاب موهبت روان درمانگری، یالوم با زبانی بسیار ساده و صمیمی، با روان درمانگران و بیماران آن ها صحبت می کند.

در مقدمه این کتاب می خوانیم که نویسنده پس از 45 سال سابقه روان درمانگری، قصد می کند تجربیات خودش را به نسل بعد روان درمانگران انتقال دهد.

موهبت روان درمانگری

یالوم در دهه هفتم زندگی اش، عزمی جدی برای بیان تجربیاتش در حرفه مشاوره و روان درمانگری می گیرد. پس کتاب موهبت روان درمانگری، یا هنر درمان را پدید می آورد.

او در این کتاب 85 مقوله در نظر گرفته و 85 توصیه را برای روان درمانگران شرح می دهد. توصیه هایی بسیار ارزشمند.

البته که نمی توان آن ها را مثل تکنیک ها یا دستورالعمل هایی صرف دانست. بلکه مطالب باید توسط خواننده هضم شود تا بتواند از آن ها استفاده ای خلاقانه کند.

مشخصات کتاب

عنوان: موهبت روان درمانگری (هنر درمان): نامه ای سرگشاده به نسل جدید روان درمانگران و بیمارانشان

نویسنده: اروین یالوم

مترجم: مهشید یاسائی (سپیده حبیب)

تعداد صفحات: 264 (288)

انتشارات: ققنوس (قطره)

موهبت روان درمانگری

تجربه شخصی

به نظر من این کتاب، کتابی است که هر مشاور و روان درمانگری باید آن را بخواند. تفاوتی ندارد که گرایش مشاور (درمانگر) چیست. وجودی کار می کند یا شناختی یا روان کاوی.

در دیدگاه من این کتاب، تنها علمی نیست. بسیاری مسائل مطرح شده در آن فراعلمی است. اخلاقی است. خلاقیت های شخصی یالوم است.

در این کتاب یالوم می توان دید چگونه مشاور، با مراجعانش زندگی می کند. تا زمانی که مشاور نخواهد با مراجعش زندگی کند، نمی تواند این 85 نکته یالوم را به درستی درک کند.

مراجعان یالوم برای او حکم همسفر و همراه در زندگی را دارند؛ و نه صرفاً بیمارانی.