مقالات

چاپ برگه

 1. نقش دعا برای همسر و تقدیس زندگی مشترک در کاهش فرازناشوئی (لینک مقاله)

 2. تنهائی وجودی در زنان دارای گرایش های وسواسی-جبری (دانلود فایل کامل مقاله)

 3. اضطراب مرگ از دیدگاه ابن سینا و الیس: رهیافتی مقایسه ای-التقاطی ( دانلود فایل کامل مقاله)

 4. مقایسه ی رضایت زناشویی در زوجین با همسرگزینی سنتی و غیرسنتی شهر تهران (دانلود فایل کامل مقاله)

 5. هنجاريابي پرسشنامه احساس تعلق به مدرسه و ارتباط آن با فرسودگي تحصيلي و انگيزش پيشرفت در ميان دانش آموزان شهر تهران (دانلود فایل کامل مقاله)

 6. مقایسه  هیجان خواهی در دو گروه از زنان متأهل و مطلقه شهر تهران (دانلود فایل کامل مقاله)

 7. اثربخشی آموزش تنظیم هیجان بر کاهش وسوسه­ در افراد وابسته به مواد مخدر ( دانلود فایل کامل مقاله)

 8. مقایسه سبک های هویتی در میان زنان متعهد و غیر متعهد شهر تهران. پژوهش نامه زنان (دانلود فایل کامل مقاله)

 9. ساخت و هنجاریابی پرسشنامه فرزندپروري در نگرش اسلامی ( دانلود فایل کامل مقاله)

 10. هنجاریابی پرسشنامه احساس شکست و ارتباطش با ناامیدی و افسردگی در میان دانشجویان دانشگاه علامه طباطبائی ( دانلود فایل کامل مقاله)

 11. مولفه های تئاتر درمانی در خانواده: نگرشی جدید در حل تعارضهای زناشوئی ( دانلود فایل کامل مقاله)

 12. مطالعه همبستگی رقابتجویی و احساس شکست در بین کارمندان دانشگاهی ایران (دانلود فایل کامل مقاله)

 13. اثربخشی آموزش آرامش روانشناختی مبتنی بر آموزه های اسلامی بر بهزیستی روانشناختی دانش آموزان پسر شاهد ( دانلود فایل کامل مقاله )

 14. ارتباط میان بحران هویت و مسئولیت در میان نوجوانان ( دانلود فایل کامل مقاله)

 15. نقش بهزیستی روانشناختی در ارتقاء سلامت روانی خانواده ( دانلود فایل کامل مقاله)

 16. اثر بخشی آموزش زمان وجودی بر رضایت زناشویی زنان ایرانی ( دانلود فایل کامل مقاله)

 17. نقش واسطه ای جنسیت در ارتباط میان سبک زندگی و سازگاری زناشوئی معلمان دوره متوسطه ( دانلود فایل کامل مقاله)

 18. مقایسه راهبردهای تنظیم هیجان شناختی در افراد تحت درمان نگهدارنده با متادون، افراد عضو انجمن NA و افراد عادی ( دانلود فایل کامل مقاله)

 19. نظریه احساس شکست و ناکامی در مقابل نظریه ناامیدی بک در مورد افسردگی و خودکشی؛ تحلیلی بین ایران و ایالات متحده ( دانلود فایل کامل مقاله )

 20. تاثیرتفکرات ناکارآمد شغلی و  اهمال­کاری در بی تصمیمی شغلی دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی ( دانلود فایل کامل مقاله)

 21. پذیرش خود، سازگاری اجتماعی و موفقیت تحصیلی دانش آموزان ایرانی ( دانلود فایل کامل مقاله) 

 22. مقايسه سبک زندگي و ويژگيهاي شخصيتي در بين افراد موفق و ناموفق در جستوجوي کار ( دانلود فایل کامل مقاله)

 23. واکاوی مفهوم رفتارکاریابی ( دانلود فایل کامل مقاله)

 24. نقش هوش معنوی در تعهد سازمانی کارمندان دانشگاه های شهر تهران ( دانلود فایل کامل مقاله) 

 25. سبک های فرزند پروری و مدل های دلبستگی در میان دانش آموزان پیش دانشگاهی ( دانلود فایل کامل مقاله)

 26. ارتباط میان سخت کوشی شناختی در برابر استرس های زندگی و سبک های مقابله ای با تاکید بر تفاوت های جنسیتی ( دانلود فایل کامل مقاله) 

 27. توجه به سبک زندگی اسلامی در میان جوانان زندانی معتاد و غیر معتاد زندان های استان البرز ( دانلود فایل کامل مقاله ) 

 28. مقایسه سلامت روان و تیپ شخصیتی در کودکان 10 تا 13 ساله فاقد و واجد پدر شهر تهران ( دانلود فایل کامل مقاله)

 29. بررسي نقش جنسيت و اشتغال در رابطه ميان بحران وجودي و اميد به زندگي دانشجويان دانشگاه علامه طباطبايي ( دانلود فایل کامل مقاله)

 30. نقش تاب آوری در ارتباط تنظیم هیجان شناختی و کیفیت دوستی دو گروه از دانشجویان سیگاری و غیر سیگاری دانشگاه علامه طباطبائی ( دانلود فایل کامل مقاله)

 31. جایگاه انشاء و نوشتن ( دانلود فایل کامل مقاله)

 32. هوش معنوی و رضایت زناشوئی در میان زنان متاهل و غیر متاهل ( دانلود فایل کامل مقاله ) 

 33. رابطه جهت گیری دینی و عملکرد شغلی پاترسون در بین معلمان مدارس منطقه 9 آموزش و پرورش شهر تهران ( دانلود فایل کامل مقاله) 

 34. مولفه های سبک زندگی اسلامی و تمامیت خواهی در پیش بینی سازگاری زناشوئی ( دانلود فایل کامل مقاله )

 35. ادراک از خدا و پارانویا در میان دانشجویان ایرانی ( دانلود فایل کامل مقاله) 

 36. اثربخشى مداخله شناختى رفتاری مبتنى بر مد مارلات بر افزايش خود كارآمدی افراد وابسته به مواد افيونى ( دانلود فایل کامل مقاله)

 37. اثربخشی آموزش مهارت های ارتباطی بر کاهش تمایل به اعتیاد در میان دانشجویان مرد شهرهای استان تهران ( دانلود فایل کامل مقاله)

 38. بررسی مسئولیت درمیان خانواده های ایرانی دارای فرزند ناتوانی شنوائی، جسمانی و روانی ( دانلود کامل مقاله)

 39. فرسودگی تحصیلی و منبع کنترل در میان دانشجویان دانشگاه علامه طباطبائی ( دانلود کامل مقاله)

 40. ارتباط میان منبع کنترل و موفقیت تحصیلی دانشجویان دانشگاه علامه طباطبائی ( دانلود فایل کامل مقاله)

 41. افسردگی، اضطراب و استرس در میان مادران دارای فرزند کاشت حلزونی و غیر آن ( دانلود فایل کامل مقاله)

 42. تاثیر تمامیت خواهی والدین بر عزت نفس دانشجویان دختر ایرانی ( دانلود فایل کامل مقاله)

 43. ریشه های کرامت انسانی در آیات قرآن ( دانلود فایل کامل مقاله)

 44. نقش منبع کنترل در افسردگی دانشجویان ایرانی ( دانلود فایل کامل مقاله)

 45. بحران وجودی، انتظار از زندگی و هویت درمیان دانشجویان ایرانی ( دانلود فایل کامل مقاله) 

 46. اثربخشی آموزش مسایل وجودی بر ارتباط زناشوئی زنان ایرانی ( دانلود فایل کامل مقاله) 

 47. رابطه ابعادطرحوارههاي ناسازگار اوليه وتمايز يافتگي با رغبت به ازدواج در دانشجويان دختر و پسر دانشگاه علامه طباطبائی ( دانلود فایل کامل مقاله)

 48. اثربخشی آموزش مسایل وجودی بر رضایت زناشوئی زنان ایرانی ( دانلود فایل کامل مقاله)

 49. اعتبار و تحلیل عاملی تاسیسی بهزیستی روانشناختی در نمونه ایرانی ( دانلود فایل کامل مقاله)

 50. تاثیر نقش واسطه ای جنسیت در ارتباط میان خود مختاری و صمیمیت دانشجویان متاهل ایرانی ( دانلود فایل کامل مقاله)

 51. اثربخشی آموزش اختیار وجودی بر رضایت زناشویی زنان ایرانی ( دانلود فایل کامل مقاله)

 52. نظریه وجودی بعنوان مولفه ای اصلی در فرآیند مشاوره ( دانلود فایل کامل مقاله)

 53. درخشش زمان وجودی بعنوان پناهگاهی در فرآیند مشاوره زناشویی ( دانلود فایل کامل مقاله)

 54. اضطراب و روان درمانی وجودی؛ رهیافتی عملگرایانه

 55. تبلور زمان وجودی بعنوان ایمنگاه در مشاوره زناشوئی ( دانلود فایل کامل مقاله)

 56. نقش واسطه ای جنسیت در ارتباط میان پذیرش خود و خودمختاری دانشجویان ایرانی ( دانلود فایل کامل مقاله)

 57. نشانه های ارتباط من-تو وجودی در زندگی مشترک درخشنده ( دانلود فایل کامل مقاله)

 58. نقش برجسته مسایل وجودی در کیفیت زندگی مشترک  ( دانلود فایل کامل مقاله)

 59. اثر بخشی برنامه آموزش معنای زندگی بر بهزیستی روانشناختی ایرانیان بزرگسال ( دانلود فایل کامل مقاله)

 60. نقش معنای زندگی و ارتباط زناشویی در میان زوجین ایرانی دانشگاه پوترا مالزی ( دانلود فایل کامل مقاله)