مشاوره و رواندرمانی گروهی

چاپ مقاله

مشاوره و رواندرمانی گروهی

 

مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره «من خلّاق»، با مدیریت دکتر سید محمد کلانتر، در سال 1395 تأسیس شده ­است. این مرکز، در حوزه­ های مختلف روانشناسی، مشاوره و روان درمانی، خدمات تخصصی ارائه میدهد. نام مرکز (من خلاق) گویای توجه جدی کلینیک و مدیر مرکز به درمان های وجودی به خصوص خلاقیت در مشاوره و رواندرمانی است. این مرکز قصد دارد تا با فاصله گرفتن از نگرش های ماشینی- مکانیکی و توجه عمیق به اندیشه های انسان مدار بخصوص تفکرات وجودی کمک درخور توجه و معتنابهی را به مراجعین عزیز ارایه نماید.

مشاوره و رواندرمانی گروهی

مشاوره و رواندرمانی گروهی

انسان چیزی غیر از ارتباط نیست. در جلسات مشاوره گروهی، اعضا به کمک رهبر گروه ( روان درمانگر)  سعی در شناخت ارتباط با خود و دیگران دارند. در همین ارتباط بین اعضای گروه است که نمادی از ارتباطات هر عضو در دنیای واقعی­ش آشکار می­شود (ارتباط فرد با همسرش، خانواده، دوستان و موارد دیگر). اگر فرد بتواند ارتباط خود با اعضای گروه را التیام بخشد، چه بسا دیگر ارتباطات او روز به روز به سمت بهبودی پیش رود. مشاوره گروهی تبلور کنش ها و واکنش های افراد در سراسر زندگی خویش است و از اینروی افرادی که احساس های ناخوشایند از جمله درهم تنیدیگی، نابسندگی، پایین بودن اعتماد به نفس و یا عزت نفس دارند با شرکت در مشاوره گروهی می توانند معجزه ی تغییر مطلوب خویش را نظاره گر باشند.