مشاوره و رواندرمانی خانواده

چاپ مقاله

مشاوره و رواندرمانی خانواده

 

مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره «من خلّاق»، با مدیریت دکتر سید محمد کلانتر، در سال 1395 تأسیس شده ­است. این مرکز، در حوزه­ های مختلف روانشناسی، مشاوره و روان درمانی، خدمات تخصصی ارائه میدهد. نام مرکز (من خلاق) گویای توجه جدی کلینیک و مدیر مرکز به درمان های وجودی به خصوص خلاقیت در مشاوره و رواندرمانی است. این مرکز قصد دارد تا با فاصله گرفتن از نگرش های ماشینی- مکانیکی و توجه عمیق به اندیشه های انسان مدار بخصوص تفکرات وجودی کمک درخور توجه و معتنابهی را به مراجعین عزیز ارایه نماید.

 

مشاوره و رواندرمانی خانواده

 

[irp posts=”8419″ name=”استرس در خانواده”]

مشاوره و رواندرمانی خانواده

خانواده، بخصوص در فرهنگ ایران عزیز، نقش پر رنگ و حیاتی دارد. تک تک افراد بر اساس خانواده چه بسا مورد ارزیابی قرار گیرند و حتی نحوه تعامل دیگران با او ریشه در خانواده دارد. از اینروی داشتن خانواده ای پرنشاط، بالنده و رشد دهنده از اهمیت ویژه ای برخوردار است. لیکن، تعاملات میان اعضای خانواده امری بس دشوار می تواند باشد بگونه ای که نقش های والدینی و فرزندی دستخوش تغییرات زیانبار گردد.

کمک گرفتن از یک روان درمانگر و مشاور می تواند چالش های خانواده را به فرصت های جدید و حتی خلاقانه مبدل کند و ثمره آن رشد و پویائی همه اعضای خانواده باشد. امروزه کسی نمی تواند نگرش های نظام مند وسیستمی در خانواده را منکر شود؛ چه آنکه با هر گونه تغییر و تحول حتی اندک در ک عضو مابقی اعضا نیز مجبور به تغییر رفتار و حتی نگرش خود می شوند. ساختار قدرت و نیز تعامل در خانواده امری بسیار نامحسوس است و این مشاور خانواده است که می تواند با جلوه دادن ساختارهای نامحسوسِ موجود در خانواده، رشد و بالندگی خانواده را ارتقاء بخشد.