مشاوره تصویری

چاپ برگه

روان‌درمانی تصویری

دنیای پیشرفته امروز با داشتن ابزارهای نوین خویش کمک درخور توجهی به زندگی ما انسان ها کرده است. به لطف این پیشرفت، شما به راحتی و بدون اتلاف وقت می توانید با فرد دیگری که هزاران فرسخ از شما دورتر است به طور تصویری جلسه روان‌درمانی داشته باشید.
بسیار خرسندم که فاصله جغرافیایی بین من و شما نتوانسته مانع ایجاد گفت و شنود صمیمی و حرفه ای بین من و شما شود. البته، شما دیگر لازم نیست ساعت ها وقت خود را برای رفت و آمد صرف و یا تلف نمایید. دیگر لازم نیست مدتی را در اتاق انتظار به سر ببرید و احیانا با آشنایی در اتاق انتظار مواجه شوید که تمایل نداشتید او شما را در آنجا ببینید. همچنین، شما می توانید در مکانی امن که می تواند اتاق شخصی یا و حتی اتومبیل شخصی تان باشد با اطمینان خاطر با من گفت و شنود کنید.
چون زبان بدن برای درمانگر از اهمیت خاصی برخوردار است، گفت و شنود بین من و شما بصورت تصویری و نه فقط صوتی خواهد بود. این روش به هر دوی ما این امکان را می دهد که بهتر یکدیگر را درک کنیم و صمیمیت درمانی خوبی را تجربه کنیم.

شما می توانید جلسه ای را با دکتر کلانتر تنظیم کنید.