مشارکت اجتماعی و اشتغال زنان

چاپ مقاله

مشارکت اجتماعی و اشتغال زنان: تحلیل نظرسنجی 6

 

مشارکت اجتماعی و اشتغال زنان

شما در مورد اشتغال زنان چگونه فکر می کنید؟!

ممکن است در اولین نگاه تصور کنیم این پرسشی است سوگیرانه. چرا زنان را خاص می کنیم؟ و چطور می توان از یک دیدگاه عمومی در مورد زنان نظر داد؟ در حالی که هر شخصی و هر زنی، ویژگی ها و شرایط خاص خود را دارد.

این سخن کاملاً درست است. در کنار این مطلب، باید در نظر گرفت که واقعیت هایی در جامعه و زندگی های خانوادگی وجود دارد. واقعیت هایی که گاه به خانواده و اشخاص، آسیب هایی وارد می کند.

قصد ما از این پرسش نیز بیشتر آسیب شناسی موضوع است. نه نتیجه گیری و پیدا کردن پاسخ سؤال.

نظر رأی دهندگان در مورد اشتغال زنان

در این نظرسنجی، 120 نفر شرکت کردند. نسبت رأی نظردهندگان در نمودار زیر مشخص است. همانطور که احتمالاً انتظار می رفت، درصد کمی به شاغل نبودن زنان رأی دادند.

اشتغال زنان: تحلیل نظرسنجی 6

همچنین سه نفر از عزیزان پاسخ خود را شرح دادند.

پاسخ مشروح نظردهندگان به اشتغال زنان: 1

– «درباره اشتغال زنان باید عرض کنم که، همانطور که مردان در همه عرصه های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، هنری و … حق حضور دارند، زنان نیز باید از چنین حقی برخوردار باشند. ولی مسلماً در مورد کم و کیف آن خود زنان هستند که تصمیم گیرنده هستند. این موضوع که تحت چه شرایطی از نظر زمانی و مکانی شاغل باشند، کاملاً شخصی است.

در کل با اشتغال زنان موافقم زیرا جدای از کسب درآمد اقتصادی، به زن وجهه اجتماعی و اعتماد بنفس می دهد. همچنین می تواند به زن در جهت رشد و شکوفایی خلاقیتها و استعدادهایش کمک کند. فقط اشاره به یک نکته حائز اهمیت است که البته هم درمورد مردان و هم زنان صادق می باشد. اینکه هر کدام از آنها باید در نظر داشته باشند که جدای از نقش و تکالیف شغلی، دارای نقش های دیگری در خانواده نیز هستند. رسیدگی به نقش شغلی و اقتصادی نباید در کم و کیف رسیدگی به نقشهای آنان تاثیری بگذارد.»

پاسخ مشروح نظردهندگان به اشتغال زنان: 2

– «شاید در سایه ی مشکلات امروز جوامع و فقدان نگاه شایسته سالار طرح چنین سوالاتی توجیه داشته باشد. اما حقیقت امر احتمالا این است که اصولا طرح چنین سوالی بویی از تبعیض همراه دارد .پیچیدن یک نسخه ی عمومی در رابطه با یک مساله ی مشترک میان زنان و مردان همان نقطه ی آغاز تبعیض ها و مشکلات پیرو آن است.

فکر می کنم نگاه به جنسیت در بسیاری موارد ضروری است اما در مواردی اینچنینی پیچیدن یک نسخه تحت عنوان زنان یا مردان به شکل کلی به دور از احترام به شأن شخصی افراد و البته نسخه ای ناقص خواهد بود. توانمندی ها و انتخاب های فردی پررنگ ترین ها در پاسخ این سوال هستند.»

پاسخ مشروح نظردهندگان به اشتغال زنان: 3

– «ما باید افراد جامعه (چه زن و چه مرد) را به شکلی تربیت کنیم که بتوانند برای خود، بهترین انتخاب را داشته باشند و به انتخاب طرف مقابل احترام بگذارند. این سوال یک گزینه صحیح ندارد. با توجه به موقعیت، توانایی، شرایط زندگی و… باید جواب های متفاوتی داد. پاسخ ایده آل (مخصوصا به این سوال، به جهت حساسیت اجتماعی آن در ایران) به نظر راهگشا نمی آید.»

[irp posts=”9347″ name=”تاثیر اشتغال زنان بر کیفیت زندگی آنها”]

اشتغال زنان: تحلیل نظرسنجی 6

داستانی خواندنی مرتبط با اشتغال زنان

یکی از همراهان کانال، داستان جالبی در مورد این نظرسنجی با ما به اشتراک گذاشتند.

شاهزاده جوان و جادوگر پیر

روزی روزگاری شاهزاده جوانی بود که پادشاه سرزمین همسایه اش او را دستگیر و زندانی کرد. پادشاه می توانست شاهزاده جوان را بکشد. اما تحت تاثیر جوانی او و افکار و عقایدش قرار گرفت. از این رو، پادشاه برای آزادی وی شرطی گذاشت که می بایست به سؤال بسیار مشکلی پاسخ دهد. شاهزاده جوان یک سال زمان داشت تا جواب آن سوال را بیابد، و اگر پس از یکسال موفق به یافتن پاسخ نمی شد، کشته می شد. سؤال این بود: زنان واقعاً چه چیزی میخواهند؟!!

این سؤال حتی اکثر مردم اندیشمند و باهوش را نیز سرگشته و حیران می نمود. به نظر می آمد برای شاهزاده جوان یک پرسش غیرقابل حل باشد. اما از آنجایی که پذیرش این شرط بهتر از مردن بود، وی پیشنهاد پادشاه را برای یافتن جواب سؤال در مدت یک سال پذیرفت.

شاهزاده جوان به سرزمین پادشاهی اش بازگشت و از همه شروع به نظرخواهی کرد: از شاهزاده ها گرفته تا کشیش ها، از مردان خردمند، و حتی از دلقک های دربار… او با همه صحبت کرد، اما هیچ کسی نتوانست پاسخ رضایت بخشی برای این سؤال پیدا کند. بسیاری از مردم از وی خواستند تا با جادوگر پیری که به نظر می آمد تنها کسی باشد که جواب این سؤال را بداند، مشورت کند. البته احتمال می رفت دستمزد وی بسیار بالا باشد. چرا که وی به اخذ حق الزحمه های هنگفت در سراسر آن سرزمین معروف بود.

آخرین روز سال

وقتی که آخرین روز سال فرا رسید، شاهزاده جوان فکر کرد که چاره ای به جز مشورت با جادوگر پیر ندارد. جادوگر موافقت کرد تا جواب سؤال را بدهد، اما قبل از آن از شاهزاده جوان خواست تا با دستمزدش موافقت کند. جادوگر پیر می خواست که با نزدیکترین دوست شاهزاده جوان و نجیب زاده ترین دلاور و سلحشور آن سرزمین ازدواج کند! شاهزاده جوان از شنیدن این درخواست بسیار وحشت زده شد.

جادوگر پیر؛ گوژپشت، وحشتناک و زشت بود و فقط یک دندان داشت. بوی گنداب می داد. صدایش ترسناک و زشت و خیلی چیزهای وحشتناک و غیرقابل تحمل دیگر در او یافت می شد. شاهزاده هرگز در سراسر زندگی اش با چنین موجود نفرت انگیزی روبرو نشده بود. از اینرو نپذیرفت تا دوستش را برای ازدواج با جادوگر تحت فشار گذاشته و اورا مجبور کند چنین هزینه وحشتناکی را تقبل کند. اما دوستش، از این پیشنهاد باخبر شد و با او صحبت کرد. او گفت که هیچ از خودگذشتگی ای قابل مقایسه با جان دوستش نیست. از این رو مراسم ازدواج آنان اعلان شد و جادوگر پاسخ سوال را داد.

پاسخ شگفت جادوگر

پاسخ جادوگر این بود:

 زنها می خواهند تا خود مسئول زندگی خودشان باشند!

همه مردم آن سرزمین فهمیدند که پاسخ جادوگر یک حقیقت واقعی را فاش کرده است و جان شاهزاده جوان به وی بخشیده خواهد شد. همینطور هم شد. پادشاه همسایه، آزادی شاهزاده جوان را به وی هدیه کرد و دوست شاهزاده و جادوگر پیر یک جشن باشکوه ازدواج را برگزار کردند.

ماه عسل نزدیک می شد و دوست شاهزاده خودش را برای یک تجربه وحشتناک آماده می کرد. در روز موعود با دلواپسی فراوان وارد حجله شد. اما، چه چهره ای منتظر او بود؟ زیباترین زنی که به عمر خود دیده بود بر روی تخت منتظرش بود. او شگفت زده شد و پرسید چه اتفاقی افتاده است؟ زن زیبا جواب داد: از آنجایی که تو با من به عنوان جادوگری پیر با مهربانی رفتار کرده بودی، از این به بعد نیمی از شبانه روز می توانم خودم را زیبا کنم و نیمی دیگر همان زن وحشتناک و علیل باشم.

سپس جادوگر از وی پرسید: کدامیک را ترجیح می دهد؟ زیبا در طی روز و زشت در طی شب، یا برعکس آن…؟

مخمصه انتخاب

مرد جوان در مخمصه ای که گیر افتاده بود تعمقی کرد. اگر زیبایی وی را در طی روز خواستار میشد آنوقت می توانست به دوستانش و دیگران، همسر زیبایش را نشان دهد. اما در خلوت شب در قصرش همان جادوگر پیر را داشته باشد! یا آنکه در طی روز این جادوگر مخوف و زشت را تحمل کند ولی در شب، زنی زیبا داشته باشد که لحظات فوق العاده و لذت بخشی رابا وی بگذراند…!

اگر شما یک مرد باشید و این مطلب را بخوانید کدامیک را انتخاب می کنید… انتخاب شما کدامیک خواهد بود؟!

اگر شما یک زن باشید که این داستان را می خواند، انتظار دارید مرد شما چه انتخابی داشته باشد؟ انتخاب خودتان را قبل از آنکه بقیه داستان را بخوانید بگویید!

اشتغال زنان: تحلیل نظرسنجی 6

انتخاب مرد جوان

آنچه مرد جوان  انتخاب کرد این بود:

او می دانست که جادوگر قبلاً چه پاسخی به سؤال شاهزاده جوان داده بود. از این رو جواب داد که این حق انتخاب را به خود او می دهد تا خودش در این مورد تصمیم بگیرد.

با شنیدن این پاسخ، جادوگر اعلام کرد که برای همیشه و در همه اوقات زیبا خواهد ماند. چرا که مرد جوان به این مسئله که آن زن بتواند خود مسئول زندگی خودش باشد احترام گذاشته بود.»

پژوهش در زمینه اشتغال زنان

اشتغال زنان ابعاد گوناگونی دارد. در اینجا به یکی از مهم ترین ابعاد آن، یعنی رضایت هر شخص از شغلش می پردازیم.

اگر بخواهیم رضایت زنان از شغل شان را بسنجیم، پاسخ به این پرسش اهمیت دارد که: آیا این اشتغال از سر اجبار است یا به خاطر علاقه است؟ برخی مطالعات نشان داده اند منبع خشنودی برای زنانی که حرفه ای را در دنیای تجارب انتخاب می کنند، با زنانی که برای حمایت از خانواده شان به اجبار وارد دنیای کار شده اند، تفاوت دارد.

شرایط نابرابری که زنان در محیط کار تجربه می کنند نیز عامل دیگری برای کاهش رضایت شغلی شان است. برای مثال نوعاً زنان برای کار مشابه با مردان، حقوق کمتری دریافت می کنند. فرصت های آنان برای ارتقاء شغلی کمتر است. اغلب زنان کارمند عقیده دارند که سخت تر از مردان کار می کنند و از کارکنان مردم تحمل ترند، ولی پاداش های یکسان قابل مقایسه دریافت نمی کنند. این ها همه عواملی است که رضایت شغلی زنان را تحت تأثیر قرار می دهد.

پرداختن به رضایت شغلی از این حیث اهمیت دارد که تا حدودی کارآیی و عملکرد فرد در زندگی را تعیین می کند. پس فارغ از این مسئله که زنان خواستار اشتغال هستند یا خیر (طبق نظرسنجی حاضر اکثریت خواهان اشتغال اند)، ایجاد شرایطی در جامعه و خانواده، که رضایت شغلی بیشتری برای زنان به ارمغان آورد، اهمیت دارد.

اما این شرایط با توجه به چه مسائلی تعیین می شود؟

امید است در مطالب بعدی سایت این مسئله را مورد بررسی قرار دهیم.

[irp posts=”8860″ name=”تنهایی وجودی در زنان دارای گرایش های وسواسی – اجباری”]

اشتغال زنان: تحلیل نظرسنجی 6