مدیریت خشم خود را به دست بگیرید

مدیریت خشم خود را به دست بگیرید

مدیریت خشم خود را به دست بگیرید

مدیریت کردن خشم

خشم، پاسخ هیجانی شایعی به احساسات منفی، مانند ناکامی و تحریکات اجتماعی نظیر توهین ها یا تهدیدهاست. خشم در صورتی انطباقی است که ما را برای غلبه کردن بر موانع بر سر راه یا دفاع کردن از خودمان در برابر متجاوزان با انگیزه کند. اما خشم زمانی مشکلی ساز می شود که به برانگیختگی بیش از حد یا پرخاشگری خود شکن منجر شود. برانگیختگی توهین کردن به دیگران، تهدید کردن آنها یا حمله کردن به آنها میتواند باعث شود که از کار خود اخراج شویم، ما را از دانشگاه بیرون بیندازند، دچار دردسر قانونی شویم، و کسانی را که به آنها .اهمیت می دهیم، دلخور کنیم

مدیریت خشم خود را به دست بگیرید

علت عصبانیت

از دیدگاه شناختی، ما به این علت عصبانی می شویم که چیزهای عصبانی کننده به خود می گوییم. شاید به نظر برسد که ما به این علت عصبانی می شویم که رویدادهای عصبانی کننده را تجربه می کنیم – رویدادهایی که در آنها احساس می کنیم دیگران به صورت غیرمنصفانه با ما برخورد کرده یا از ما سوء استفاده می کنند. اما دو نفر ممکن است با موقعیت عصبانی کننده یکسانی مواجه شوند و یکی آرام و خونسرد بماند در حالی که دیگری از کوره در برود. نظریهپردازان شناختی به ما می گویند که این تفاوت، در خود موقعیت نهفته نیست، بلکه در نحوه ای که هریک از این دو نفر به آن موقعیت پاسخ میدهد نهفته است.

 

حتما بخوانید:  کنترل خشم

ما زمانی عصبانی می شویم که زیر لب به خود بگوییم برخورد کردن به صورتی که باما برخورد شده چقدر غیرمنصفانه است و اصلاً نمی توانیم آن را تحمل کنیم. ممکن است زمانی عصبانی شویم که تفکر ما تحت سلطه «بایدها» و «حتماً ها» دربارهٔ نحوه ای که دیگران با ما رفتار می کنند قرار داشته باشد، نظیر اینکه افراد باید منصفانه با ما رفتار کنند و باید نیازهای ما را در اولویت قرار دهند. زندگی کردن در دنیایی که هرکسی متقابلاً نیازها و احساسات طرف مقابل را محترم بشمارد خیلی خوب است. اما اعتقاد داشتن به اینکه دنیا باید از این انتظارات آرمانی تبعیت کند، موجب ناکامی و خشم می شود.

افکار زاینده خشم

افکاری که موجب خشم می شوند ممکن است به صورت خودکار، بدون هرگونه تلاشی برای قرار دادن آنها در ذهن مان روی دهند. خیلی از افکار خودکار غیرمنطقی هستند و به نظر میرسد که به ذهن ما هجوم میآورند. بنابراین باید بکوشیم آنها را تنظیم کنیم. بعد باید بکوشیم افکار منطقی و آرام بخشی را جایگزین آنها کنیم. به عبارت دیگر، با مشخص کردن و اصلاح کردن افکاری که باعث می شوند از کوره در برویم، باید در مدیریت کردن خشم خود نقش فعالی داشته باشیم.

در موقعیت های عصبانی کننده، واکنش های خود را زیر نظر بگیرید. توجه کنید چه موقعی کفری می شوید. از این آگاهی به عنوان نشانه ای برای آرام کردن و بررسی کردن افکار خود استفاده کنید. لحظه ای را صرف بررسی کردن افکار خود کرده و افکار آرام بخش و منطقی را با جایگزین افکار عصبانی کننده کنید.

Print Friendly, PDF & Email

نظر شما چیست؟

avatar
700