عدم پذیرش احساس تنهایی = توجه طلبی

چاپ مقاله

عدم پذیرش احساس تنهایی = توجه طلبی

تنهایی وجودی=خودشناسی

تصور شما از مفهوم تنهایی وجودی چیست؟ توجه طلبی چه ارتباطی با احساس تنهایی دارد؟

شاید چندین بار در سایت دکتر کلانتر مطالبی در باب مفهوم تنهایی وجودی و پذیرش آن مطالعه کرده باشید. چه برداشتی از آن مطالب که در توضیح تنهایی وجودی بوده است، داشته اید؟ برای درک بهتر مفهوم تنهایی وجودی لازم است ابتدا خود را بشناسیم. تا زمانی که ندانیم چه نیازهایی داریم و یا چه استعداد و توانایی هایی داریم؛ وقتی توجه ایی به احساسات خود نکنیم و یا شناختی از ضعف ها و خلاءهای خود نداشته باشیم، نمی توانیم تنهایی وجودی خویش را بپذیریم. ترس از تنهایی زمانی پیش می آید که خود را تهی ببینیم و نیاز به توجه دیگران داشته باشیم.

[irp posts=”9523″ name=”تنها راه حل احساس تنهایی در آغوش گرفتن آن است.”]

عدم پذیرش احساس تنهایی = توجه طلبی

توجه طلبی یا پذیرش اجتماعی:

پذیرش اجتماعی یعنی اینکه دیگران را ما را به هر دلیل و علتی، پذیرفته باشند و بدانیم که دوستمان دارند.

پذیرش اجتماعی عاملی بسیار مهم و کارآمد در دور نگهداشتن ما از احساس تنهایی است. کسی که مورد پذیرش دیگران است خود را با دیگران، داخل گروه و در محیطی گرم و راحت احساس می کند. شاید با این رفتار فرد موقتاً از احساس تنهایی وجودی دور نگه داشته شده باشد اما در عوض هویت واقعی و شخصیش برای خودش نامعلوم است یعنی در حقیقت مانع از پرورش قدرت خود در تشخیص راه و چاه زندگی و برقراری رابطه مفید و معنی دار با دیگران شده است. آدم های توخالی که از پذیرش دیگران پر شده اند و با توجه و نظر دیگرانزندگی خود را سر و سامان می دهند در نهایت محکوم به احساس تنهایی هستند چرا که هر چه خود را خالی تر می یابند نیازمند توجه دیگران می شوند. احساس “تهی بودن” و ” تنها بودن” دو مرحله یا دوروی یک فرآیند هستند.

[irp posts=”8959″ name=”بهترین خماری،خماری پس از پذیرش احساس تنهایی است”]