عجله داری؟ به کجا چنین شتابان؟

چاپ مقاله

عجله داری؟ به کجا چنین شتابان؟

عجله ای آشنا

«باید بدوم، خیلی کار دارم.» «زود باش، سریع تر رانندگی کن! دیرم شده.» «من عجله دارم، چند دقیقه بیشتر وقت ندارم.» «الان نمی تونم باهات حرف بزنم، سرم خیلی شلوغه.»

این جملات برای شما آشنا نیست؟ تا به حال احساس کردید که دوست دارید از سرعت زندگی تان کم کنید؟ یا کمی بر لذت زندگی تان اضافه کنید؟ آیا شما هم عجله دارید؟

انگار دنیای امروز را با عجله پیوندی نزدیک زده اند. ما برای فعالیت، صرفه جویی وقت، سرعت، و مهمتر از همه نتیجه، ارزش زیادی قائل هستیم. به نظرتان این باعث نمی شود بعضی چیزها را پایمال کنیم؟

شاید باید تکانی به خودمان بدهیم. پیش از آن که خودمان آشفته و فرسوده شویم، اوضاع را تغییر دهیم.

از سرعت زندگی کم کن!

کتاب «از سرعت زندگی کم کن» راه کارهایی به ما پیشنهاد می دهد. راه هایی برای دوباره کشف کردن چیزی که از قبل داریم: زمانِ کافی. راه هایی برای استفاده از فرصت ها در آرامش و لذت بیشتر. بلکه هدیه خود را بیشتر کشف کنیم؛ هدیه ای به نام زندگی.

عجله داری؟ به کجا چنین شتابان؟

[irp posts=”7691″ name=”انتشار کتاب روان درمانی آمیخته با معنویت؛ درک و شناسائی امر مقدس”]

همراه نشدن با عجله

 • سرعت کارها را کم کن. اگر کسی دارد تحت فشارت می گذارد، رک و راست به او بگو.
 • در پیاده رو، در خیابان، در خانه، اندکی صبر کن. طلوع و غروب ماه را تماشا کن. طلوع و غروب خورشید را تماشا کن. آن ها برای پیوستگی در راه شان شناخته شده اند، نه سرعت شان.
 • وقتی با کسی حرف می زنی، به این فکر نکن که می خواهی در جوابش چه بگویی. اگر اجازه بدهی، افکار خودشان در ذهنت شکوفا می شوند.
 • با کودکان حرف بزن و بازی کن. این شکلی آن کودک آرامِ درون خودت، آشکار می شود.

عجله داری؟ به کجا چنین شتابان؟

 • محلی را در خانه، محل کار یا قلب خودت ایجاد کن. جایی که بتوانی برای داشتن لحظاتی آرام و تمدد اعصاب به آنجا بروی. لیاقتش را داری.

با طبیعتِ آرام باش

 • به صدای وزش باد گوش کن. باد، پیام هایی از دیروز، فردا و همین امروز دارد. امروز است که مهم است.
 • به آواز یک پرنده گوش کن. به آواز کاملش. طبیعت و موسیقی هدیه های خدا هستند. البته اگر خودت بخواهی که دریافتشان کنی.
 • به آسمان شب نگاه کن و به آن گوش بده. حرف هایی برای گفتن دارد.

عجله داری؟ به کجا چنین شتابان؟

تأمّلی کوتاه

 • وقتی عجله داری و مضطرب هستی، دست نگه دار. از خودت بپرس چرا نگران هستی؟ چرا عجله داری؟ دلیل هایی که می یابی ممکن است کمکت کنند خودت را بهتر درک کنی.
 • زندگی ات را با تصمیم های هدفمند اداره کن، نه بر مبنای سرعت و کارآمد بودن. بهترین نوازنده آن است که با احساس و معنادار می نوازد، نه آن که آهنگ را زودتر تمام می کند.
 • در تاریکی بنشین. تاریکی بهت یاد می دهد که ببینی و بشنوی. بچشی و بو کنی. در نهایت بیاندیشی و احساس کنی.
 • قدم بزن. اما مقصد نداشته باش. شاید قدم می زنی فقط برای این که به جایی برسی. اینطوری لذتش را خراب کرده ای.
 • هر از گاهی نعمت ها و برکت هایت را بشمار. این کار را به آرامی انجام بده.

عجله داری؟ به کجا چنین شتابان؟

[irp posts=”8365″ name=”تحلیل فیلم wild از دید رواندرمانی”]

درباره نویسنده کتاب «از سرعت زندگی کم کن»

لاینس ماندی (Linus Mundy)، نویسنده کتاب هایی برای بزرگسالان و کودکان است. او چندین مقاله مذهبی و در زمینه آگاهی های معنوی نیز به چاپ رسانده است.