عادت های رفتاری (نظرسنجی 12)

چاپ مقاله

عادت های رفتاری (نظرسنجی 12)

چیستی عادت

ابتدا تحلیل را با تعریفی از عادت شروع می کنیم. 
عادت همان رفتار، گفتار یا کرداری که به صورت ناخواسته و غیر ارادی ایجاد می شود، است. موضوع ما عادت هایی است که تاثیر مستقیم روی روابط دارد.

در نظرسنجی 12، 50 نفر از همراهان کانال شرکت کردند. ضمن تشکر از شرکت کنندگان، تعداد رأی هر گزینه در شکل زیر آمده است:

عادت های رفتاری (نظرسنجی 12)

همچنین یک نفر از همراهان عزیز پاسخ خود را به صورت تشریحی ارسال کردند که به شرح زیر است:

«فکر می کنم عادت ها همیشه جنبه منفی ندارند. عادت هایی داریم که آسیب می زنند و عادت هایی که ما رو با دیگران متفاوت کردند و گاهی باعث موفقیت هامون هستند.»

عادت های رفتاری (نظرسنجی 12)

عادت های ناخودآگاه؟

افراد عادت های گوناگونی دارند و گاهاً ابراز می کنند که ناخودآگاه بوده است.

حال سوال نگارنده این است که ناخوداگاه هر فرد از کجا امده است؟ سوال دیگری که وجود دارد این است که تا به حال برای شما و اطرافیان اتفاق افتاده که عادت هایی فقط درباره افراد خاص یا در مکان خاصی بروز پیدا کند و در جاهای دیگر وجود نداشته باشد؟ اگر جواب این سوال بله است، چگونه ناخوداگاه معنی پیدا می‌کند؟

چیزی که مسجل است، رفتاری که سود آور باشد تکرار می شود. آگاهی از این سود چیزی است که گاهاً خود فرد می داند و گاهاً در جلسات مشاوره مشخص می‌شود. طبیعتا رفتاری که سودآور باشد تکرار خواهد شد.

عادت های رفتاری (نظرسنجی 12)

آسیب عادت های رفتاری

بعضی از عادات همچنان که در نظرسنجی هم مشخص شد به خود یا روابط بین فردی ضربه می‌زند که اغلب از آن به عنوان عادات بد یاد می‌شود و این عادات در جلسات مشاوره تحلیل می‌شود.
عادات از جهتی دیگر می‌تواند ناشی از دنیای کوچک و ناگشودگی افراد باشد. انگار اینگونه افراد قدرت ریسک پذیری ندارند و طبق یک سری رفتار خاص عمل می کنند. یا اینگونه افراد روحیه کنترل‌گری در روابط را دارند.

عادت ها گاها دو سویه هستند. یعنی فردی عادت خاصی در رابطه با شما دارد و از آن طرف شما هم از عادت خاصی در جواب به آن شخص عمل می کنید. کنش گرا بودن (و نه واکنشی عمل کردن) در مواجهه با اینگونه افراد حائز اهمیت است.

عادت های رفتاری (نظرسنجی 12)

عادت های خوب مضر

در جامعه نیز عادت رفتاری از دو جهت بررسی می‌شود: عادت خوب و عادت بد. حتی عادات خوب هم اگر آگاهانه نباشد ناشی از دنیای کوچک فرد است و می‌تواند مضر باشد. با مثالی این ادعا را توضیح می دهیم.
فردی که عادت دارد حتی با کسانی که به او ظلم می‌کنند، خوبی کرده و مظلومانه رفتار کند. شاید در نگاه اطرافیان فرد خوبی باشد. ولی او با این عادت خوب هم به اعتماد به نفس خود ضربه می‌زند هم ظالم پروری می‌کند.

عادت های رفتاری (نظرسنجی 12)

سوال آخر نگارنده

کاری که از روی آگاهی و عشق تکرار شود ارزشمند تر است یا صرفاً از روی عادت؟

پیشنهاد نگارنده

عادات رفتاری (چه خوب چه بد) را لیست کنید و در طیف یک تا ده، برای آگاهانه بودن آن رفتار نمره بدهید.

 

نگارنده: علی محمد کیان زاده- ارشد مشاوره خانواده از دانشگاه علامه طباطبائی