زوج‌درمانی چیست؟

چاپ برگه

پدیده رابطه عاشقانه، متعهدانه و پایدار که قدمت اش به قدمت انسان است تلخی ها و شیرینی های خود را دارد. شروع چنین ارتباطی و سپس ایجاد زندگی مشترک زیر یک سقف نیازمند مهارت است؛ چه آنکه زندگی بهتر در گرو آموختن است. انسان های خلاق می توانند زندگی مشترک شادتری تجربه کنند و این خلاقیت حاصل ویژگی های متعدد از جمله شجاعت، اعتماد به نفس بالا، تاب آوری و موارد دیگر است. ده ها پرسش از دوره آشنائی برای ایجاد یک ارتباط و حتی پیش از آن مطرح است و این پرسش ها با ادامه ارتباط رو به فزونی می گذارد.
زوج‌درمانی نوعی کمک حرفه ای روان‌درمانگر است تا هم پرسش هائی که در آینده برای افراد مطرح خواهد شد را اکنون و در ابتدای ارتباط مطرح کند و هم تلاشی است تا متقاضیان یک ارتباط صمیمی و پایدار بتوانند پاسخ های عالمانه و کاربردی ای را برای خویش به دست آورند.
ارزش ها، نظام باورها، و سبک زندگی هر یک از طرفین می تواند کیفیت رابطه عاشقانه را تحت تاثیر شگرفی قرار دهد. در جلسه زوج درمانی زوج فرصت پیدا خواهند کرد تا به ارزش های خویش و نیز شریک احساسی-عاطفی خویش آگاهی پیدا کنند.
تعارضات و چالش های بین زوج از جمله درک یکدیگر، تصمیم گیری های مشترک، نظام قدرت در یک ارتباط، ناسازگاری، و انتظارات سنگین از یکدیگر در جلسات زوج درمانی می تواند به حل و فصل مطلوبی دست یابد.
رابطه عاشقانه نیازمند نه فقط حل تعارضات بلکه مجهز شدن به مهارت های ارتباطی است تا زوج از بودن در کنار یکدیگر لذت و آرامش را تجربه کنند. جلسه زوج درمانی فرصت مناسبی است تا زوج این مهارت ها را کسب نمایند.

شما می توانید جلسه زوج درمانی را با دکتر کلانتر تنظیم کنید.