زندگی در عیش، مردن در خوشی

چاپ مقاله

زندگی در عیش، مردن در خوشی

معرفی کتاب زندگی در عیش، مردن در خوشی

«… در دنیای تلویزیون، انسان ها در کنار یکدیگر نشسته اند ولی جدای از هم و بدون داد و ستد فکری و تبادل اندیشه و عاطفه به سر می برند…» زندگی در عیش، مردن در خوشی عنوان کتابی است از نیل پُستمن (1931-2003). پُستمن جامعه شناس، منتقد، نظریه پرداز علوم ارتباطات و استاد دانشگاه نیویورک است. بر عنوان کتاب، توضیحاتی آورده شده. زوال فرهنگ در بستر عشرت؛ در عصر رسانه های تصویری.

زندگی در عیش، مردن در خوشی

از این عنوان چه چیز به ذهن شما خطور می کند؟ آیا همان نقد معمولی که در مورد رسانه ها به وفور وجود دارد؟ پستمن، از نگاهی عمیق تر و مطابق با وجود انسانی به نقد رسانه می پردازد.

پستمن چند کتاب دیگر نیز در زمینه «شبیخون فرهنگی، ابزارها و میدان ها» به قلم درآورده است.

شرحی مختصر بر کتاب زندگی در عیش، مردن در خوشی

نویسنده در این کتاب، آمارها و گزارش های مستندی ارائه می کند که نشان از انهدام فرهنگی، روانی و اجتماعی جوامع امروزین است. پستمن شهرت و اعتباری در سطح بین الملل دارد. آثار او به اکثر زبان های زنده دنیا ترجمه شده است. چرا که مسائلی که او در کتابهایش به آنها می پردازد، دردی بس فراگیر است.

زندگی در عیش، مردن در خوشی

این کتاب به تشریح روند زوال فرهنگ و افول اندیشه می پردازد. پستمن رسانه های بصری، به ویژه برنامه های تلویزیونی را عامل انهدام فکر و اعوجاج اندیشه معرفی می کند. اما چگونه؟ او با نگاهی محققانه این روال را در کتابش توضیح می دهد.

منتخبی از کتاب زندگی در عیش، مردن در خوشی

«لجام گسیختگی انسانی، فقدان شعور اجتماعی، انهدام مبانی خانواده، متلاشی شدن پیوندهای عاطفی … افول فرهنگ ملی و تضعیف قدرت انسان بر تعیین سرنوشت خود و جامعه خود، همه و همه معلول تسلیم بی قید و شرط جامعه و فرد است به رسانه ای به نام تلویزیون…»

«…اثر تخریبی تلویزیون در این نیست که ما را با مقوله های تفریحی سرگرم می کند. بلکه مشکل زمانی بروز می کند که تلویزیون تمامی مقولات علم، فلسفه، اخلاق، دین، سیاست، تاریخ، فرهنگ، و حتی خبر را در قالب سرگرمی و تفریح عرضه می کند…»

زندگی در عیش، مردن در خوشی

[irp posts=”8853″ name=”فرسودگی شغلی در میانسالی”]

سخنی با مخاطبین کتاب زندگی در عیش، مردن در خوشی

مترجم این کتاب دکتر صادق طباطبائی می باشد. او در پیشگفتار کتاب، متن قابل توجهی نوشته است. از جمله این موضوع که: «هشدارهای نیل پستمن را در خطرات مهلک بهره گیری از تلویزیون و کانال های ماهواره ای، نمی توان با انگ «واپس گرایی» و «تعصبات ضد غربی» نادیده انگاشت.»

[irp posts=”8902″ name=”بدترین حبس ، حبس احساسات است”]