رابطه ی بین باور های غیر منطقی و افسردگی

چاپ مقاله

رابطه ی بین باور های غیر منطقی و افسردگی

 

افسردگی

افسردگی یک حالت خلقی شامل بی‌حوصلگی و گریز از فعالیت یا بی‌علاقگی و بی‌میلی است و می‌تواند بر روی افکار، رفتار، احساسات و خوشی و تندرستی یک فرد تأثیر بگذارد.افرادی که دارای حالت افسردگی هستند، می‌توانند احساس ناراحتی، اضطراب، پوچی، ناامیدی، درماندگی، بی‌ارزشی، شرمساری یا بی‌قراری داشته باشند.

رابطه ی بین باور های غیر منطقی و افسردگی

باور های غیر منطقی

آلبرت البیس معتقد است وقتی حادثه‌ای برای فرد اتفاق می‌افتد، او براساس تمایلات درونی و ذاتی خود ممکن است دو برداشت متفاوت و متضاد از آن حادثه و رویداد داشته باشد: یکی افکار، عقاید و باورهای منطقی و عقلانی و دیگری افکار، عقاید و برداشت‌های غیرمنطقی و غیرعقلانی.

رابطه ی بین باور های غیر منطقی و افسردگی

مطالعه حاضر با هدف بررسی رابطه بین باورهای غیر منطقی و افسردگی در میان دانشجویان دوران نوجوانی ( N = ۵۰۲ ) بود . مطالعات حاکی از آن است که یکی از فلج‌کننده ترین اختلالات و علت اصلی خودکشی در میان همه گروه‌های سنی ، افسردگی است. افسردگی در وهله اول ناشی از تفکر غلط و الگوهای اعتقادی مانند باورهای غیرمنطقی میباشد . از این رو ، مطالعه حاضر جدای از تجزیه و تحلیل ارتباط غیر منطقی و باورهای غیر منطقی با افسردگی ، ادبیات موجود را به نمایش می‌گذارد تا نشان دهد که چگونه یک عامل باعث حفظ عامل دیگر میشود.

 

لینک اصلی مقاله