دوره کارورزی (مخصوص درمانگران)

چاپ برگه

دوره کارورزی (مخصوص درمانگران)

 

 

 

با سرپرستی دکتر سید محمد کلانتر، روان درمان‌گر و مشاور بالینی ثبت نام شده در کشور کانادا با تجربه هزاران ساعت کار بالینی با مراجعین مختلف

 

 

دوره کارورزی

پویایی در جلسات روان درمانی نیازمند طرح موضوعات دشوار با درمانگر با تجربه است تا آن موضوعات دشوار از نگاه های متفاوت بهچالش کشیده شود و در نتیجه برترین روش درمانی برای مراجع بکار گرفته شود. جلسات کارورزی بهترین فرصت برای شماست تامهارت های درمانی خود را در زمینه ها و مشکلات متفاوت روانشناختی ارتقا بخشید.

 پاسخ به برخی پرسش های رایج برای جلسات کارورزی: 

 

 

۱. دوره کارورزی چند جلسه است؟  دوره کارورزی جلسات محدود و مشخصی ندارد. اگر چه توصیه می شود حداقل ماهییکبار این جلسه برگزار شود اما بنابه شرایط هر درمانگر / کارورزی و نیز تعداد مراجعینی که می بیند می توان جلسات کارورزی را شرکت کرد

 

۲. هر جلسه کارورزی چه مدت است و چند نفر در جلسه شرکت می کنند؟ هر جلسه به مدت یک ساعت است و سه نفر کارورز برای کارورزی شرکت می کنند

 

 

۳. آیا من به تنهایی و بدون کارورز دیگری می توانم جلسه کارورزی با دکتر کلانتر داشته باشم؟ بله این کار امکانپذیراست 

 

۴. آیا گواهی هم برای شرکت کننده صادر می شود و این گواهی چه اعتباری دارد؟ بله به تعداد ساعتی که شما در جلسه شرکتکرده اید برایتان گواهی صادر شده و این گواهی برای هر سازمان نظام روان درمانی، مشاوره و روانشناسی داخل یا خارج ایران که از شما درخواست گواهی شرکت در جلسه کارورزی می کند قابل ارائه است.

 

۵. آیا گواهی به فارسی یا انگلیسی صادر می شود؟ بنابه درخواست شما این گواهی می تواند فارسی یا انگلیسی باشد. البته دربسیاری از سازمان نظام های خارج از ایران بجای ارایه گواهی از شما می خواهند که استاد راهنما  فرم مخصوص کارورزی را تکمیل وامضا کند که این کار نیز قابل انجام است.

 

۶. در جلسات کارورزی در مورد چه موضوعاتی گفتگو خواهد شد؟ این موضوعات به انتخاب شما شرکت کننده گرامی است. اینموضوع می تواند در مورد مشکل خاص مراجع باشد، می تواند در مورد روش درمانی خاص باشد، می تواند در مورد احساساتیباشد که شما در جلسه روان درمانی با مراجع خود تجربه کرده اید و اکنون نیاز به گفتگو در مورد آن دارید. و یا هر موضوع حرفهای دیگری که شما می خواهید در مورد آن گفتگو کنید.

 

۷. آیا دکتر کلانتر مراجعینی را به من ارجاع می دهند؟ آری، البته که این کار تضمینی نیست اما باتوجه به نیاز افراد مختلف برایجلسات روان درمانی بی شک نظام ارجاع، روشی مورد قبول و عملی است.

 

 

برای ثبت نام می توانید اینجا کلیک کنید. 

 

 

 

 

برای کسب اطلاعات دقیق‌تر و نیز ثبت‌نام در این دوره، می‌توانید  اینجا کلیک کنید. 

 

 

 

 

 

 

در صورت هرگونه پرسش بیشتری لطفا در اینستاگرام به آدرس drkalantar.clinicalcounseling پیام دهید.